Mgr. Petr Polák MSc.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Ekonomie informací, technologie, virtuální měny, meta-analýza, virtuální trhy, P2P půjčky
Členství: Doktorandi, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář:
Email: polakpet [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Osobní www stránka: http://blog.miliweb.net/stitky/ies-fsv-uk

Další informace

Předměty

Garant

JEB111 - Advanced Data Analysis in MS Excel

Vyučující

JEB111 - Advanced Data Analysis in MS Excel

Asistent

JEB004 - Ekonomie II

PhD studium

Školitel: doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2013
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky: 01/2017
Malá obhajoba: planned in 2019
Velká obhajoba: planned in 2019

Vědecká práce:

Disertační téma:
Meta-analysis in Economics

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Vzdělání

2013+: PhD. - IES FSV UK
2013 - 2014: Ekonomie, Exchange - University of Queensland, Australia
2011 - 2017: Mgr. Finance, Finanční trhy a Bankovnictví - IES FSV UK
2012 - 2013: MSc. Infonomics - Maastricht University, Nizozemí
2011 - 2012: Economics, Erasmus Exchange Program - Maastricht University, Nizozemí
2008 - 2011: Bc. Ekonomie - IES FSV UK

Odborná praxe

Work:
2015+: Czech National Bank, Financial stability department
2014 - 2015: Accenture IT consulting
2017WS - University of Economics, Prague (Lecturer of Labour Economics)

Teaching Assistant IES FSV UK:
2018/19 WS: Financial Markets Instruments I
2017/18 SS: Financial Markets Instruments II, Ekonomie II
2017/18 WS: Financial Markets Instruments I, Microeconomics II
2016/17 SS: Mikroekonomie I, Financial Markets Instruments II, Ekonomie II
2016/17 WS: Portfolio Analysis and Risk Management, Mikroekonomie II
2015/16 SS: Corporate Finance
2015/16 WS: Microeconomics II, Mikroekonomie II
2014/15 SS: Mikroekonomie I, Ekonomie II
2014/15 WS: Microeconomics II, Mikroekonomie II
2013/14 SS: Antitrust Economics, Mikroekonomie I, Financial Markets Instruments II, Ekonomie II
2013/14 WS: JEB108 - Microeconomics II

Course supervison:
2014+: JEB111 - Advanced Data Analysis in MS Excel

2011/12 LS: Student tutor at Maastricht University (International Finance and Making a European Market)

Ocenění

2013 - Top thesis Award, Diploma thesis, Maastricht University
2011 - Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

See SIS for currently proposed topics;

Information technology, virtual markets, information economics
Case study: Amazon v ČR
Porovnání virtuálních a klasických trhů
P2P lending v Evropě
Meta-analysis

Diplomové práce

See SIS for currently proposed topics;

Information technology, virtual markets, information economics
P2P lending in Europe
Meta-analysis

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 17/1
Oceněné: Bc. Tereza Hudcová

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 6/0
Oceněné:

Ke stažení

ISP
ISP Update 2014
ISP Update 2015
ISP_Update_2017
ISP_Update_2018
JEB007 - Seminář 1
JEB007 - Seminář 2

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB