Mgr. Lukáš Rečka

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Environmentální ekonomie, energy economics, modelování energetických systémů
Členství: Doktorandi, Katedra mikroekonomie a matematických metod

Kontakt

Kancelář: 602 or COŽP UK
Email: lukas [DOT] recka [AT] czp [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: upon request via email above
Osobní www stránka: http://ies.fsv.cuni.cz/en/staff/recka
Konzultační hodiny: upon request via email above

Další informace

Asistent

JEM115 - Environmental Economics

PhD studium

Školitel: Mgr. Milan Ščasný PhD.

Rok začátku PhD studia: 2011
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky: 09/2013
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:
Three Essays in Energy and Environmental
Economics

Disertační teze:
This thesis consists of three articles that share the main theme – energy and environment. The dissertation aims mainly at the Czech energy system and analyses it development after the Velvet Revolution and its possible future development.
The first article applies Logarithmic Mean Divisia Index decomposition to analyses the main driving forces of significant reduction in air quality pollutants during the transition of the Czech economy towards market economy in the 1990s. It continues then to investigate how the driving forces affected the emissions volumes during succeeding the post-transition period up to 2016.
The second article reacts on the 2015 governmental decision to lift brown coal mining limits in the North Bohemia coal basin. The paper analyses the impacts of maintaining the ban on mining coal reserves and compares them with three alternative options that would each weaken the environmental protections of the ban. The impacts of each of these alternative governmental propostions are analysed on the Czech energy system, the fuel- and the technology-mix, the costs of generating energy, related emissions and external costs associated with the emissions.
The third article analyses the impact of massive increase in wind and solar installations in Germany on transmission networks in the Central Europe. The German policy “Energiewende” and insufficient transmission capacity between the northern and the southern part of Germany and the German-Austrian bidding zone have all heavily contributed to congestion in the Central European transmission system. The article assesses this impacts on relevant transmission grid. Two scenarios for the year 2025 are evaluated on the basis of four representative weeks.

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Člen organizací

International Association for Energy Economics

Vzdělání

2011+: Ph.D., Economics, Univerzita Karlova v Praze
2012: Summer School on International & European Law and Policy on Investment and Environment (IELPIE)
2009 - 2011: Mgr., Ekonomické teorie, Univerzita Karlova v Praze
2008 - 2009: Energiewirtschaft,Technische Universität Dresden, Germany
2006 - 2009: Bc., Ekonomické teorie, Univerzita Karlova v Praze

Odborná praxe

Teaching assistant:
2011/12 WS: JEM115 - Environmental Economics
2012/13 WS: JEM115 - Environmental Economics
2012/13 WS: JEM005 - Advanced Econometrics
2012/13 SS: JEM127 - Welfare Measurement
2013/14 SS: JEM115 - Environmental Economics and Consumer Preferences

2011+ : Researcher, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Ocenění

Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Čestné uznání za práci z oblasti energetické ekonomie - Energy Economics Contest vol.1 2011.

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Topics in energy economics and energy modelling

Diplomové práce

Topics in energy economics and energy modelling

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Ke stažení

Dissertation_pre-defence
Dizertace
Do-file_Panel data_RE
Econometrics A- Seminar 8
Econometrics A-Seminar 9_update
IPS_2011/2012
IPS_update(2012/13)
ISP update(2014/2015)
S8-Laffer
S8-Laffer_gretl
Seminar_10

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB