Mgr. Lukáš Rečka

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Environmentální ekonomie, energy economics, modelování energetických systémů
Členství: Doktorandi, Katedra mikroekonomie a matematických metod

Kontakt

Kancelář: 602 or COŽP UK
Email: lukasrecka [AT] gmail [DOT] com
Telefon: upon request via email above
Osobní www stránka: http://ies.fsv.cuni.cz/en/staff/recka
Konzultační hodiny: upon request via email above

Další informace

Asistent

JEM115 - Environmental Economics and Consumer Preferences

PhD studium

Školitel: Mgr. Milan Ščasný PhD.

Rok začátku PhD studia: 2011
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky: 09/2013
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:
Essays on emissions and abatement cost analysis

Disertační teze:
viz IPS

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Člen organizací

International Association for Energy Economics

Vzdělání

2011+: Ph.D., Economics, Univerzita Karlova v Praze
2012: Summer School on International & European Law and Policy on Investment and Environment (IELPIE)
2009 - 2011: Mgr., Ekonomické teorie, Univerzita Karlova v Praze
2008 - 2009: Energiewirtschaft,Technische Universität Dresden, Germany
2006 - 2009: Bc., Ekonomické teorie, Univerzita Karlova v Praze

Odborná praxe

Teaching assistant:
2011/12 WS: JEM115 - Environmental Economics
2012/13 WS: JEM115 - Environmental Economics
2012/13 WS: JEM005 - Advanced Econometrics
2012/13 SS: JEM127 - Welfare Measurement
2013/14 SS: JEM115 - Environmental Economics and Consumer Preferences

2011+ : Junior researcher, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Ocenění

Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Čestné uznání za práci z oblasti energetické ekonomie - Energy Economics Contest vol.1 2011.

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Fuel demand elasticity on car fuel taxes

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Ke stažení

IPS_update(2013/14)
Do-file_Panel data_RE
Econometrics A- Seminar 8
Econometrics A-Seminar 9_update
IPS_2011/2012
IPS_update(2012/13)
ISP update(2014/2015)
S8-Laffer
S8-Laffer_gretl
Seminar_10

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY