PhDr. Goran Serdarević M.A.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Finance a bankovnictví, fúze a akvizice, regulace, hospodářská a anti-monopolní politika, industriální organizace, regulace telekomunikačních odvětví
Členství: Doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: goran [DOT] serdarevic [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Osobní www stránka: http://www.linkedin.com/in/goranserdarevic
Konzultační hodiny: Po dohodě

Další informace

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Rok začátku PhD studia: 2009
Datum rigorózní zkoušky: 10/2009
Datum státní dr. zkoušky: 09/2013
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
Research Papers:

"Evidence for a ladder of investment in Central and Eastern European countries“ accepted for publication at Telecommunications Policy

"The impact of network competition in the mobile industry" submitted to Competiton and

"Death by misadventure: merger control as an inefficient barrier to exit in investment-intensive markets", Competition Law Journal, vol. 4, 2015

"Merger Control Policy and Investment In European Mobile Markets“ accepted at the conference CRESSE 2014: Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation

Regulating the broadband internet access – Evidence for a ladder of investment in Central and Eastern European countries“ accepted for publication at IES Working Paper Series

Kritika analýzy kolektivní dominance na trhu s mobilními službami v ČR‘, Antitrust – Revue of Competition Law, Vol. 1, 2013

Mathematical Models Of Oligopolies’ Behaviour - published by the International Conference on Mathematics and Mathematical Sciences

Efficiency of EU Merger Control in the Period 1990-2008 - published in the Czech Journal of Finance and Economics

The Thoeretical Background for the Competitive Assesment of Mergers - published in SCIPAP

Efficiency of EU Merger Control in the Period 1990-2008 - published in the IES WP

GAUK:
Efficiency of Merger Control - completed


GACR:
Institutional Responses to Financial Market Failures - completed


Diplomová práce:
Efficiency of EU Merger Control

Bakalářská práce:
Currency Board Arrangement in Bosnia and Herzegovina

Disertační téma:
The efficiency of economic regulation in the EU

Disertační teze:
viz Individual Study Plan

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Člen organizací

Doktorandi

Vzdělání

2009+ PhD. student na IES FSV UK
2008-2009? magisterský program na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově
2006-2009 magisterský program na IES FSV UK
2006 Erasmus na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově
2003-2006 bakalářský program na IES FSV UK
1999-2003 Akademické Gymnázium Štěpánská v Praze

Odborná praxe

ZS 2009 Banking (seminář)
ZS 2010 Banking (seminář)
LS 2010 Financial economics (seminář)
ZS 2011 Banking (seminář)

Ocenění

2009 Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci, "Efficiency of EU Merger Control"
2008 Roční stipendium od Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
2005 Cena "Goldman Sachs Global Leaders Program"

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Regulace fúzí a akvizic v EU/USA
Modelování dopadů fúzí a akvizic na tržní prostředí
Politická ekonomie antimonopolní regulace
Regulace a anti-trust v telekomunikacích EU
Network neutrality a ekonomie internetu
Mikroekonomický pohled na aukce frekvenčních pásem
Zneuziti vyznamne trzni sily na vice-strannych trzich

Diplomové práce

Merger control in the EU (US)
Modelling and simulation of M&A impacts on the market's competitive structure
Political economy of the antitrust policy
Regulation and anti-trust in telecommunication industries
Network neutrality and economics of the internet
Microeconomic approach to spectrum auctions
Abuse of dominance in multi-sided markets

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Ke stažení

Finalni verze disertace
Individuální studijní plán

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB