PhDr. RNDr. Josef Stráský Ph.D.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Členství: Doktorandi, Doktorandi - přerušené studium, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: josef [DOT] strasky [AT] gmail [DOT] com
Telefon: 736 605 408

Další informace

Předměty

Garant

JEM183 - Mathematical Methods in Macroeconomics
JEB058 - Seminář matematické analýzy I

Vyučující

JEM183 - Mathematical Methods in Macroeconomics
JEB058 - Seminář matematické analýzy I

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

Rok začátku PhD studia: 2010
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Principy bayesovské ekonometrie
BVAR (bayesovská vektorová autoregrese)

Další témata po domluvě.

Diplomové práce

Bayesian econometrics in macroeconomics
Application of BVAR (Bayesian vector autoregression) in macroeconomics

Other topics possible by appointment.

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 3/2
Oceněné: Mgr. Tomáš Troch, Mgr. Tomáš Zelený

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB