prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

Fotografie

Akademická funkce: Professor, Director of Graduate Studies
Odborné zaměření: robustní ekonometrie a statistka
Členství: Interní, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář: 407
Email: visek [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: 222 112 313
Osobní www stránka: http://instituty.fsv.cuni.cz/~visekjan/
Konzultační hodiny: Obvykle utery 14.30 - 16.00, ale prosim predem potvrdit po e-mailu, pripadne dohodnout jiny termin. Výukové materiály k Ekonometrii jsou na http://samba.fsv.cuni.cz/~visekjan. There are also some other presentations, mostly from conferences.

Další informace

Předměty

Garant

JEB035 - Advanced Statistics
JEM160 - Robust statistics and econometrics

Vyučující

JEB035 - Advanced Statistics
JEM160 - Robust statistics and econometrics

Životopis

Člen organizací

International Statistical Institute (elected member), Bernoulli society, Internatinal Association for Computational Statistics, JCMF, CSS, Vedecka rada Fakulty managementu VSE v Jidrichove Hradci, Vedecka rada Fakulty informatiky a statistiky VSE, Redakcni rada AOP, Spravni rada Nadani Josefa, Marie a Zdenky Hlavkovych, Pracovcni skupina ekonomie pri Akreditacni komisi

Vzdělání

1965 - 70 RNDr. na UK MFF
1971 - 74 CSc. na UK MFF KPMS
1996 habilitace na UK MFF
2007 jmenovani profesorem UK MFF

Odborná praxe

1975 - 2011 Institut teorie informace a automatizace
1995 - IES FSV UK
1991 -1992 + 1995 (09 - 12) Universita vf Extremaduře, Španělsko

Veřejné aktivity

IES FSV UK:
1995 - 2010 Statistika a pravdepodobnost I, II a III
1995 - 2010 Ekonometrie I a II
1995 - 2002 Ekonometrie III
1995 - 1998 Stochasticky kalkulus pro kapitálové trhy
2010 - Econometrics I
2011 - Advanced Statistics I
KPMS MFF UK:
2001 - Seminař pro ekonometry
FJFI -
1995 - Statistické zpracování dat

Ocenění

Paper

Sensitivity analysis of M-estimates,
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 48(1996), 469-495,

byl oceněn jako nejlepšíé článek v Ústavu teorie informace
a automatizace Akademie věd ČR v roce 1996.

Paper

Combining forecasts using
the least trimmed squares,
Kybernetika, 37,(2001), 183 - 204,

byl oceněn jako nejlepší článek autora z Ústavu teorie informace
a automatizace Akademie věd ČR uveřejněný v časopise Kybernetika v roce
2001.

7.4. 2010 mi byla rektorem prof. Václavem Hamplem, DrSc. udělena Zlatá medaile Univerzity Karlovy.

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Possible an agreement about any topic on robust data processing.

Diplomové práce

Possible an agreement on a topic from robust econometrics or statistics - eithert some theoretical work (mostly a generalization of classical estimator, test, diagnostic tool etc. for the robust framework) or an extensive case or simulation study.

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 6/3
Oceněné: Bc. Magdaléna Raušová, Bc. Věra Bludská, Bc.Jakub Jeřábek

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 6/3
Oceněné: Mgr. Jiří Slačálek, Mgr. Martin Sommer, Mgr. Tomáš Barči

Vedoucí doktorských prací

počet: 2
Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (23.5.2012), PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D.

Aktuální PhD studenti

počet: 1
Ing. David Kocourek

Ke stažení

01_first_lecture
01_first_lecture_handout
02_second_lecture
02_second_lecture_handout
03_third_lecture
03_third_lecture_handout
04_fourth_lecture
04_fourth_lecture_handout
05_fifth_lecture
05_fifth_lecture_handout
06 sixth lecture
06 sixth lecture handout
07 seventh lecture
07 seventh lecture enlarged version
07 seventh lecture handout
08_eight_lecture
08_eight_lecture_handout
09_ninth_lecture
09_ninth_lecture_handout
10_tenth_lecture
10_tenth_lecture_handout
11_eleventh_lecture
11_eleventh_lecture_handout
12_twelfth_lecture
12_twelfth_lecture_handouts
13_thirteenth_lecture
13_thirteenth_lecture_handout
The instruction for a project to pass the seminar - Tomas Krehlik

Partneři

ČSOB
Deloitte

Sponzoři

BCG
CRIF
GT
RWE Consulting