PhDr. Terezie Výprachtická (Lokajíčková)

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Fiscal Policy, Applied Econometrics, Macroeconomics
Členství: Doktorandi - přerušené studium

Kontakt

Kancelář:
Email: terezie [DOT] lokajickova [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Osobní www stránka: http://ideas.repec.org/e/pvy7.html
Konzultační hodiny: po dohodě e-mailem

Další informace

PhD studium

Školitel: † prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2010
Datum rigorózní zkoušky: 03/2011
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:
Three Essays on Fiscal Rules in the European Union

Disertační teze:
See ISP

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Vzdělání

2010+: PhD student na IES FSV UK
2008 - 2010: magisterský program IES FSV UK
2006 - ZS: University of Bath, UK
2004 - 2008: bakalářský program IES FSV UK

Odborná praxe

European Commission, DG Employment

Ocenění

2010: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státní závěrečné zkoušky
2008: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci a vynikající výkon u státní závěrečné zkoušky

Nabídka témat závěrečných prací

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB