JEB003 - Ekonomie I

Kredit: 6
Role předmětu: Bakalářský - povinný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti: doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D.
Stránky kurzu: JEB003
Literatura: Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie, nakl. Svoboda, Praha 2007
Mankiw N.G.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha 1999
Holman R.: Ekonomie, C.H.Beck, Praha 1999
Popis: Předmět je určen studentům prvního semestru oboru ekonomie, kteří zde získají nezbytné informace a znalosti pro studium oboru. Cílem kurzu je uvést studenty do světa ekonomických jevů, seznámit je se základními pojmy, se kterými soudobá ekonomická teorie pracuje, a předestřít studentům některé ze zajímavých otázek, na které se ekonomové pokoušejí nalézt odpovědi. V rámci seminářů se studenti naučí používat jednoduché nástroje ekonomické analýzy a také se setkají s některými aktuálními ekonomickými otázkami.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance