JEB005 - Matematika I

Kredit: 7
Role předmětu: Bakalářský - povinný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti:
Stránky kurzu: JEB005
Literatura: Hájková V., John O., Kalenda O., Zelený M. Matematika, Matfyzpress, Praha 2006
Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I., Matfyzpress, Praha 2005
Děmidovič B.P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2003
(nebo starší ruský originál)
Popis: Studenti se seznámí zejména s matematickou analýzou funkcí jedné reálné proměnné. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení ekonomických úloh.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY