JEB007 - Mikroekonomie I

Kredit: 6
Role předmětu: Bakalářský - povinný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - letní
Garanti: PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
Stránky kurzu: JEB007
Literatura: Povinná literatura česky:
Gravelle, H. – Rees, R.: Microeconomics, Prentice Hall, třetí vydání, 2004

Doporučená literatura česky:
Varian, H. R.: Mikroekonomie, moderní přístup, český překlad, Victoria publishing, první vydání, 1995
Frank, Robert H.: Mikroekonomie a chování, Svoboda-Libertas, první vydání, 1995
3. David Laidler, Saul Estrin, Introduction to Microeconomics, Cambridge University Press, čtvrté vydání, 1995.


Required literature in English:
2. Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, Prentice Hall, third edition, 2004

Recommended literature in English:
1. Varian H.R. Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, Norton, sixth edition, 2002
2. Frank, Robert H.: Microeconomics and Behavior, McGraw Hill, eighth edition, 2009
3. David Laidler, Saul Estrin, Introduction to Microeconomics, Cambridge University Press, Fourth edition, 1995.
Popis: Mikroekonomie je souborem teorií, které slouží k porozumění procesům alokace vzácných zdrojů při jejich alternativním využívání. Mikroekonomie vysvětluje úlohu cen a trhů v těchto procesech a objasňuje chování ekonomických subjektů. Přednášky z mikroekonomie I sestávají především z úvodu do mikroekonomie a teorie spotřebitele. Přednášky se zaměřují na standardní analytické metody mikroekonomie. Jejich cílem je vybavit studenty základními instrumenty mikroekonomické analýzy.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB