JEB008 - Mikroekonomie II

Kredit: 6
Role předmětu: Bakalářský - povinný
Bakalářský - vše
Česky
NEVYUČUJE SE
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
Stránky kurzu: JEB008
Literatura: Povinná literatura česky:
VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, osmé vydání. New York: W.W. Norton & Company, 2010. ISBN 0-393-93424-1; nebo starší český překlad: VARIAN, H. R. Mikroekonomie, moderní přístup, první vydání, Victoria Publishing, 1995 ISBN 80-85865-25-4

GRAVELLE, H., REES, R. Microeconomics., třetí vydání, Prentice Hall, 2004 ISBN 0-582-40487-8, kapitola 16C

Doporučená literatura česky:
NICHOLSON, W., SNYDER, C. Microeconomic Theory: Basis Principles and Extensions, 11. Vydání, South- Western Cengage Learning, 2011.

FRANK, R. H. Microeconomics and Behavior, osmé vydání, McGraw Hill, 2009; nebo starší český překlad: Frank, R. H. Mikroekonomie a chování, první vydání, Svoboda-Libertas, 1995

GRAVELLE, H., REES, R. Microeconomics., třetí vydání, Prentice Hall, 2004

DAVID LAIDLER, SAUL ESTRIN, Introduction to Microeconomics, čtvrté vydání, Cambridge University Press, 1995.

Required literature in English:
VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, eighth edition, New York: W.W. Norton & Company, 2010. ISBN 0-393-93424-1;

GRAVELLE, H., REES, R. Microeconomics, third edition, Prentice Hall, 2004 ISBN 0-582-40487-8, Chapter 16C

recommended literature in English:
NICHOLSON, W., SNYDER, C. Microeconomic Theory: Basis Principles and Extensions, eleventh edition, South- Western Cengage Learning, 2011.

FRANK, R. H. Microeconomics and Behavior, eighth edition, McGraw Hill, 2009

GRAVELLE, H., REES, R. Microeconomics, third edition, Prentice Hall, 2004

DAVID LAIDLER, SAUL ESTRIN, Introduction to Microeconomics, fourth edition, Cambridge University Press, 1995.
Popis: Mikroekonomie vysvětluje úlohu cen a trhů při využívání vzácných zdrojů a objasňuje chování ekonomických subjektů, tj. chování spotřebitelů a výrobců na jednotlivých trzích. Kurz Mikroekonomie II je pokračováním kurzu Mikroekonomie I. Zabývá se zejména teorií firmy a průmyslovou organizací.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB