JEB035 - Advanced Statistics

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
BEF - elective
Semestr - zimní
Garanti: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Stránky kurzu: JEB035
Literatura: J. Á. Víšek : Selected Topics from Statistics. Carolinum.

Anděl, J.: Matematická statistika, SNTL & ALFA, Praha, Bratislava, 1978.
Anděl, J. (1993): Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha,1993.
Antoch, J.- Vorlíčková, D.: Vybrané metody statistické analýzy dat. Academia, Praha, 1992.
Rao, C., R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Academia, Praha, 1978.
See also syllabus.
Popis: Kurs volně navazuje na přednášky Pravděpodobnost a matematická statistika I a II a rozšiřuje základní znalosti tam získané o některé poznatky a často používané postupy. Nejprve bude pozornost věnována bayesovské statistice, tj. způsobu využití apriorní informace ve statistice, který je alternativní k Fisherovské klasické statistice. Poté budou probrány postupy na ověřování typu rozdělení (testy dobré shody), zpracování kontingenčních tabulek a na závěr pasáž o výběrových šetřeních.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB