JEB047 - Účetnictví II

Kredit: 6
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti: Ing. Irena Kemény
Stránky kurzu: JEB047
Literatura: Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. ve znění novel.
Postupy účtování pro podnikatele.
Popis: Navazuje na kurs Účetnictví I.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY