JEB055 - Seminář k aktualitám I

Kredit: 2
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Stránky kurzu: JEB055
Literatura: Články z odborného tisku dle zadání přednášejícího.
Popis: Seminář k aktualitám má za cíl uvést studenty 1. a 2. ročníku do aktuálních národohospodářských a podnikohospodářských témat na základě hlubšího porozumění historických a teoretických souvislostí. Seminář probíhá formou přednášky prokládané řízenou diskusí.

Povinnosti:
1) Účast (min. 6 přednášek)
2) Esej (výběr ze zadaných témat; na témata esejí se přihlásíte na semináři 2. 11. 2017, příp. na dalších seminářích)

Dotazy:
Směřujte na Lenku Šlegerovou (lenka [DOT] slegerova [AT] mfcr [DOT] cz).

Semináře:
1. seminář - 5. 10. 2017 - B. Kotmel - Sharing economy, Crowed based capitalism
2. seminář - 12. 10. 2017 - B. Kotmel - Kam po IES?
3. seminář - 19. 10. 2017 - T. Vyhnánek - Volby do Poslanecké sněmovny - volební systém
4. seminář - 26. 10. 2017 - zrušeno
5. seminář - 2. 11. 2017 - ESEJE
6. seminář - 9. 11. 2017 - T. Vyhnánek - 28. 10. 1918, TGM
7. seminář - 16. 11. 2017 - T. Vyhnánek - Euro
8. seminář - 23. 11. 2017 - M. Kopeček - Elektronizace procesů
9. seminář - 30. 11. 2017 - J. Ort - Squatting, vlastnická práva, Klinika
10. seminář - 7. 12. 2017 - J. Tajovský - Anarchokapitalismus
11. seminář - 14. 12. 2017 - Registr smluv, index vnímané korupce
12. seminář - 21. 12. 2017 - Betlém a betlémářství v českých hospodářských podmínkách


ESEJE:

ZPRACOVÁNÍ: úvaha
ROZSAH: 3500-6000 znaků vč.mezer (bez zdrojů), uveďte na konci eseje
ODEVZDÁNÍ: v tištěné i elektronické podobě do schránky "VYHNÁNEK" při vchodu, resp. na mail: sle [DOT]lenka [AT] seznam [DOT] cz)
TERMÍN: 14. 12. 2017, 18:30

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB