JEB055 - Seminář k aktualitám I

Kredit: 2
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Stránky kurzu: JEB055
Literatura: Články z odborného tisku dle zadání přednášejícího.
Popis: Seminář k aktualitám má za cíl uvést studenty 1. a 2. ročníku do aktuálních národohospodářských a podnikohospodářských témat na základě hlubšího porozumění historických a teoretických souvislostí. Seminář probíhá formou přednášky prokládané řízenou diskusí.

Povinnosti:
1) Účast (min. 6 přednášek)
2) Esej (výběr ze zadaných témat; na témata esejí se přihlásíte na semináři 2. 11. 2017, příp. na dalších seminářích)

Dotazy:
Směřujte na Lenku Šlegerovou (lenka [DOT] slegerova [AT] mfcr [DOT] cz).

Semináře:
1. seminář 5. 10. 2017 - B. Kotmel - Sharing economy, Crowed based capitalism
2. seminář
3. seminář
4. seminář
5. seminář 2. 11. 2017 - ESEJE
6. seminář
7. seminář
8. seminář
9. seminář
10. seminář
11. seminář
12. seminář


ESEJE:

ZPRACOVÁNÍ: úvaha
ROZSAH: 3500-6000 znaků vč.mezer (bez zdrojů), uveďte na konci eseje
ODEVZDÁNÍ: v tištěné i elektronické podobě do schránky "VYHNÁNEK" při vchodu, resp. na mail: sle [DOT]lenka [AT] seznam [DOT] cz)
TERMÍN:

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF