JEB059 - Seminář matematické analýzy a algebry II

Kredit: 3
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - letní
Garanti: Mgr. Svatopluk Svoboda
Stránky kurzu: JEB059
Literatura:
Popis: Kurz navazuje na Seminář z matematické analýzy I, který probíhá v zimním semestru. Opět doplňuje předmět Matematika II. Obsahem kurzu je propočítávání typových příkladů z lineární algebry, parciálních derivací funkcí více proměnných a implicitně zadaných funkcí. Cílem je pomoct studentům osvojit si praktické počítací postupy.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB