JEB060 - Mikroekonomie a chování

Kredit: 4
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - letní
Garanti: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Stránky kurzu: JEB060
Literatura: MIKROEKONOMIE a chování, Robert H. FRANK, Svoboda-Libertas 1995
MIKROEKONOMIE, středně pokročilý kurz, R. Holman, nakladatelství C.H. Beck, Praha 2002
MIKROEKONOMIE, J. Soukupová, B. Hořejší, L. Macáková, J. Soukup, Management Press, Praha 2000
Popis: Tento kurz navazuje na základní kurz Mikroekonomie I a II. V přednáškách se klade důraz na behaviorální a praktické aspekty mikroekonomie. Cílem je naučit studenty vnímat ekonomické problémy jako projevy přirozeného světa a zdokonalit jejich dovednost aplikovat poznatky z teorie v běžných hospodářských situacích.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB