JEB112 - Strategic management

Kredit: 6
Dotace: 2/2
Role předmětu: Anglicky
Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
BEF - elective
CFS - elective
Magisterský - vše
MEF - elective
Semestr - letní
Prerekvizity: JEB004 - Ekonomie II
Doporučené kurzy: JEB044 - Financial Accounting
JEB045 - Financial Management
JEB046 - Účetnictví I
Garanti: Ing. Petr Balcar MSBE
Vyučující: Ing. Petr Balcar MSBE
Asistenti:
Rozvrh: Čtvrtek, m. č. 206 - 15:30 – 16:50 - přednáška; Čtvrtek, m. č. 016 - 17:00 - 18:20 - seminář
Novinky: Také pro studenty E & F.
Literatura: Required Readings:
[1] Strategic Management: Concepts and Cases, Fred R. David, 13th ed., Pearson Prentice Hall, 2011, ISBN-13: 9781408259214

Recommended Readings:
[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 4th ed., 2009, 459 pages
ISBN-13: 9781933890517

[3] Strategic Market Management, David A Aaker, 9th ed., John Wiley & Sons, 2009, 341 pages, ISBN: 13: 9780470317242

[3] The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action by Robert S. Kaplan, David P. Norton, Harvard Business School Press, 1996, ISBN-13: 9780875846514

[4] Strategic Brand Management, Kevin Lane Keller, 2nd ed., Prentice Hall, 2002, 788 pages, ISBN-13: 9780130411501

Some other readings (the lecturer can give you his recommendation)
Popis: Náplní tohoto kursu je představení tvorby, implementace a vyhodnocování strategie v současném dynamickém prostředí businessu. Tento komplexní kurs bude založen na postupném aktivním budování celého strategického rámce formou projektu.
Tyto činnosti budou zahrnovat řízení výkonnosti ve vazbě na procesní model a organizační strukturu. Velmi důležitou součástí práce v kursu bude prezentace a aktivní komunikace všech fází strategického přístupu.

Cíle kursu:

Po dokončení tohoto kursu budou studenti připraveni:

1. chápat důležitost strategického přístupu k řízení společnosti,
2. určit míru komplexnosti a propracovanosti strategie pro různé druhy entit,
3. navrhnout a komunikovat strategii v rámci entity,
4. provázat strategii s výkonností společnosti,
5. identifikovat potenciální nástrahy a čelit jim při řešení problémů v rámci četných případových studií z prostředí reálného businessu
6. navrhnout další kroky k co nejlepšímu využití strategie do budoucna

Průběžná zkouška se váže ke splnění cílů 1-3, závěrečný projekt klade důraz na splnění cílů 4-6.
Obsah: 1. Introduction to the course: Overview of Strategic Management, Complex Strategic Management Framework. Importance and Benefits of Strategic Management. Business Ethics and Strategic Management. Introduction to Project Management for Purposes of this Course.

2. Strategy Formulation. The Process of Developing Business Vision and Mission. Writing and Evaluating Mission Statements.

3. The External Assessment. External audit. Impact of External Forces on the Organization. Assessment of external information sources. Competitive analysis and Cooperation among Competitors. Strategic Management Forecasting tools. Global Challenges for strategic management.

4. The Internal Assessment. Internal audit. Integrating the strategy within the entity. Key functions of the entity in relationship to the strategy – Management, Marketing, Finance / Accounting, Production, Operations, Research and Development, Management Information Systems. Introduction to Value Chain Analysis. Benchmarking.

5. Introduction to Process Management. Process modeling, Various Approaches. Hands on process model development.

midterm exam

6. Introduction to Organization Structure design. Various Forms of the Organization Structure. Building and discussion of the process based Organization chart.

7. Strategies in Action. Long-Term Objectives. Types of Strategies. Michael Porter’s Five Generic Strategies. Means for Achieving Strategies. Strategic Management in Nonprofit and Governmental Organizations, Strategic Management in Small Firms.

8. Strategy Analysis and Choice. A Comprehensive Strategy-Formulation Framework. The Input, Matching and Decision Stages. Company Nature Based Specifics of Strategy Choice. Governance Issues.

9. Introduction to Performance Management Framework. Various approaches. Balanced Scorecard. Development of a complete Balanced Scorecard framework for a firm. Linking Performance and Pay to Strategy.

10. Strategy Implementation. Management and Operations Issues. Annual Objectives. Policies. Resource Allocation. Managing Conflict. Matching Structure with Strategy. Restructuring, Reengineering, and E-Engineering.

11. Implementation Strategies: Marketing, Finance/Accounting, R&D and MIS Issues.

12. Strategy Review, Evaluation and Control. Final projects presentation (Part I).

final project

13. Twenty-First-Century Challenges in Strategic Management. Follow up Strategic Recommendations. Final projects presentation (Part II). Summary of the Course.
Semináře:
Termíny zkoušek:
Povinnosti: 4 testy po 6% (24% celkem), 2 prezentace případových studií (16%), písemná průběžná a závěrečná zkouška (30%), závěrečný profilový projekt kursu (30%). Domácí zadání dle příslušné literatury a případových studií k odevzdání do 12:00 hod. ve středu příslušného týdne do systému Moodle (odečet -5 % za kažké nedodání). Klíčová je týmová práce na projektech. Za aktivitu a přispění kursu je možné získat bonus až 15%.

Partneři

ČSOB

Deloitte

Remonia, a.s.
ČEZ

Sponzoři