JED109,110 - Alternative Approaches to Economic Modeling

Kredit: 5
Role předmětu: Anglicky
Doktorský
Semestr - letní
Semestr - zimní
Garanti: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Stránky kurzu: JED109,110
Literatura:
Popis: syllabus on http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3694

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB