JEM020 - Ethics and Economics

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
CSF - elective
EEI a HP - povinně volitelný
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
MEF - elective
Semestr - zimní
Garanti: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Stránky kurzu: JEM020
Literatura:
Popis: Podrobné informace jsou na

http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3695

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY