JEM054 - Stochastické procesy v ekonomii II

Kredit: 6
Role předmětu: Česky
EEI a HP - povinně volitelný
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
NEVYUČUJE SE
Semestr - letní
Garanti: Ing. Karel Sladký CSc.
Stránky kurzu: JEM054
Literatura:
Popis: *

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance