JEM062 - Introductory Econometrics

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Magisterský - vše
MEF - elective
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Stránky kurzu: JEM062
Literatura: Core textbooks (selected chapters):
Studenmund, A. H. (2014). Using Econometrics: A Practical Guide: International Edition. Pearson Education, 6th Edition (pdf).
Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage, 6th Edition (pdf).

Additional useful text:
Hill, R. C., W. E. Griffiths, and G. C. Lim (2011). Principles of Econometrics. Wiley, 4th Edition (pdf).
Popis: Tento kurz je primárně určen pro studenty programů MEF, IEPS a studenty výměnných programů (Erasmus+). Není určen pro studenty místního magisterského programu.

Cílem kurzu je zopakovat a systematizovat ekonometrické znalosti studentů. Nejdříve zopakujeme základy statistiky a následně se zaměříme především na praktickou aplikaci ekonometrických technik. Po většinu semestru se budeme zabývat lineárním regresním modelem a jeho odhadem pomocí metody nejmenších čtverců (OLS), základní, leč efektní techniky v arzenálu každého ekonoma. Během kurzu postupně probereme základy ekonometrie: od opakování statistiky přes teorii a intuici odhadu metodou OLS, testování hypotéz, předpoklady lineárního regresního modelu, jejich možná narušení a vhodné nápravy, až po pokročilejší témata jako např. endogenita či kvalitativní binární modely. Pro dobré pochopení limitací regresní analýzy bude průběžně diskutována problematika kauzality. Každé téma bude ilustrováno na aplikovaném příkladě a procvičeno na seminářích.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB