JEM062 - Introductory Econometrics

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Magisterský - vše
MEF - elective
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Stránky kurzu: JEM062
Literatura: Core textbooks (selected chapters):
Studenmund, A. H. (2016). Using Econometrics: A Practical Guide. Pearson Education, 7th Edition (pdf, 6th International Ed. from 2014 also possible).
Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage, 6th Edition (pdf, 5th Ed. from 2012 also possible).

Additional useful text:
Hill, R. C., W. E. Griffiths, and G. C. Lim (2011). Principles of Econometrics. Wiley, 4th Edition (pdf).
Popis: Tento kurz je primárně určen pro studenty programů MEF, IEPS a studenty výměnných programů (Erasmus+). Není určen pro studenty místního magisterského programu.

Cílem kurzu je zopakovat a systematizovat ekonometrické znalosti studentů. Nejdříve zopakujeme základy statistiky a následně se zaměříme především na praktickou aplikaci ekonometrických technik. Po většinu semestru se budeme zabývat lineárním regresním modelem a jeho odhadem pomocí metody nejmenších čtverců (OLS), základní, leč efektní techniky v arzenálu každého ekonoma. Během kurzu společně probereme základy ekonometrie: od opakování statistiky přes teorii a intuici odhadu metodou OLS, testování hypotéz, předpoklady lineárního regresního modelu, jejich možná narušení a vhodné nápravy, až po pokročilejší témata jako např. problém endogenity. Pro dobré pochopení limitací regresní analýzy bude opakovaně diskutována problematika kauzality. Každé téma bude ilustrováno na aplikovaném příkladě a procvičeno na seminářích.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB