JEM062 - Introductory Econometrics

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Magisterský - vše
MEF - elective
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Stránky kurzu: JEM062
Literatura: Core textbooks (selected chapters):
Studenmund, A. H. (2016). Using Econometrics: A Practical Guide. Pearson Education, 7th Edition, pdf
(e-book 7th Global Ed. from 2017 or 6th International Ed. from 2014 also possible).

Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage, 6th Edition, pdf
(5th Ed. from 2012 or 7th Ed. from 2018 also possible).
Popis: Tento kurz je primárně určen pro studenty programů MEF, IEPS a studenty výměnných programů (Erasmus+). Není určen pro studenty místního magisterského programu.

Cílem kurzu je vybudovat, zrevidovat a systematizovat ekonometrické znalosti studentů. Nejdříve zopakujeme základy statistiky a následně se zaměříme především na praktickou aplikaci ekonometrických technik. Po většinu semestru se budeme zabývat lineárním regresním modelem a jeho odhadem pomocí metody nejmenších čtverců (OLS), základní, leč efektní techniky v arzenálu každého ekonoma. Během kurzu společně probereme základy ekonometrie: od opakování statistiky přes teorii a intuici odhadu metodou OLS, testování hypotéz, předpoklady lineárního regresního modelu, jejich možná narušení a vhodné nápravy, až po pokročilejší témata jako např. problém endogenity. Pro dobré pochopení limitací regresní analýzy budeme opakovaně diskutovat problematiku kauzality. Každé téma bude ilustrováno na aplikovaném příkladě a procvičeno na seminářích.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance