JEM160 - Robust Statistics and Econometrics

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
CFS - elective
EEI a HP - povinně volitelný
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
MEF - elective
NEVYUČUJE SE
Semestr - letní
Garanti: Mgr. Tomáš Křehlík M.A., Ph.D.
Stránky kurzu: JEM160
Literatura:
Popis: Netradiční pohled na regresní analýzu jako nástroj pro modelování pravě tak jako nástroj pro analýzu struktury dat, alternativní metody (alternativní k OLS a ML) odhadu a k nim modifikované diagnostické nástroje pro specifikaci modelu, historické kořeny a filozofické konsekvence.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB