JEM170 - Master's Thesis Seminar for CSF II

Kredit: 3
Role předmětu: Anglicky
CFS - core
Magisterský - vše
Semestr - letní
Garanti: doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D.
PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Stránky kurzu: JEM170
Literatura:
Popis: Please refer to site contents of JEM002 in Student Information System for relevant academic year.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance