JEM225 - Seminář k diplomovým pracím I

Kredit: 10
Role předmětu: Česky
Magisterský - povinný
Magisterský - vše
Semestr - letní
Semestr - zimní
Garanti: doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D.
PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Stránky kurzu: JEM225
Literatura: McCloskey, D. (1999). Economical Writing. Waveland; 2nd edition.
Strunk, W. & E. B. White (2000). The Elements of Style. Longman; 4th edition.
Williams, J. M. (2010). Style: Lessons in Clarity and Grace. Longman; 10th edition.
Popis: The course is dedicated to the students starting to work on their diploma thesis. The seminars are organised as individual consultation on the first come, first served basis.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance