JEM227 - Data Science with R I

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Bankovnictví a podnikové finance - povinně volitelné
BEF - elective
Centrální bankovnictví a finanční regulace - povinně volitelný
CSF - elective
Finanční trhy a datová analýza - povinně specializační
Magisterský - vše
MEF - elective
MFDA - core
Semestr - zimní
Garanti: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Stránky kurzu: JEM227
Literatura: Mandatory literature:

- Ledolter, Johannes (2013): Data Mining and Business Analytics with R, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, NJ, USA
- Toomey, Dan (2014): R for Data Science, Packt Publishing Ltd., Birmingham, UK
- Zumel, Nina & Mount, John (2014): Practical Data Science with R, Manning Publications Co., Shelter Island, NY, USA

Additional suggested literature:

- Grolemung, Garret (2014): Hands-On Programming with R, O'Reilly Media Inc., Sebastopol, CA, USA
- Ojeda, Tony et al. (2014): Practical Data Science Cookbook, Packt Publishing Ltd., Birmingham, UK

On-line sources:
DataCamp.com

The course is currently sponsored by Ernst & Young, s.r.o. (EY). We thank EY for their sponsorship!
Popis: Introductory course to Data Science with applications in the R programming environment. Special focus is put on understanding of basic practical programming in R, covering model evaluation, memorization methods, advanced regression techniques, and training variance reduction. The Data Science with R I course will be followed by Data Science with R II covering clustering, text mining, support vector machines, neural networks, and networks.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY