JEM228 - Systemic Risk and Macroprudential Policy

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Bankovnictví a podnikové finance - povinně volitelné
Centrální bankovnictví a finanční regulace - povinně volitelný
CSF - elective
Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví - povinně volitelné
Finanční trhy a datová analýza - povinně volitelný
Magisterský - vše
MEF - elective
MFDA - elective
Semestr - letní
Garanti: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Stránky kurzu: JEM228
Literatura: to be added
Popis: to be added

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY