JEM230 - Advanced Topics in Corporate Finance

Kredit: 3
Role předmětu: Anglicky
Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Bankovnictví a podnikové finance - povinně volitelné
BEF - elective
Centrální bankovnictví a finanční regulace - povinně volitelný
CSF - elective
Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví - povinně volitelné
Finanční trhy a datová analýza - povinně volitelný
Magisterský - vše
MEF - elective
MFDA - elective
Semestr - zimní
Garanti: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Stránky kurzu: JEM230
Literatura: J. Berk‐P. DeMarzo, Corporate Finance, Pearson publisher, 3rd (2014) or 4th Global Edition (2017) (BDM)
J.C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Pearson publisher, 10th Edition (H)
Popis: Advanced Topics in Corporate Finance is a graduate course designed to provide the student with an advanced background of the
responsibilities, concerns and methods of analysis employed by corporate financial managers in financing firms. The course introduces
advanced topics related to private (e.g., banks) and public (e.g. corporate bonds) markets to raise debt, credit risk analysis and credit
derivatives. Basics of corporate finance would be helpful, but not mandatory.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance