JLB055 - Úvod do ekonomické němčiny I

Kredit: 3
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
BEF - elective
Semestr - zimní
Garanti: Ing. Regina Faltýnová
Stránky kurzu: JLB055
Literatura:
Popis: viz SIS

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance