JPB198 - Úvod do politologie

Kredit: 5
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - letní
Garanti: PhDr. Miloš Brunclík Ph.D.
Stránky kurzu: JPB198
Literatura:
Popis: dodatečně

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY