NMMA703 - Matematika III

Kredit: 6
Role předmětu: Bakalářský - povinný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti:
Stránky kurzu: NMMA703
Literatura: Hájková, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress 2006 (kapitoly 8-12)
J.Kopáček a kol. Příklady z matematiky nejen pro fyziky, Matfyzpress 2005 (oddíl 5.2, kapitola 7, oddíly 8.1, 8.2 a 9.1)
Popis: Přednáška navazuje na Matematiku I a II, cílem je doplnění a prohloubení znalostí získaných v předchozích kursech (Taylorův polynom, Hessova matice a podmínky 2. řádu, vlastní čísla a vlastní vektory matic a pod.). Podmínkou zápisu kursu je absolvování předmětů: Matematika I a II.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance