Masters theses topics

PhDr. Jiří Kukačka
Students are welcome to contact me via email and consult the supervision of Master theses related to fields of my research interest. Maximum load of supervised theses is around 2 for 2015/16: - topics on Heterogeneous Agent Modeling (HAM) in Finance, e.g. sensitivity analysis (and estimation) of HAMs, see a video about the HAM topic - sensitivity analysis (and estimation) of a more complex Macro Agent-Based Model (MABM), see a video about the MABM topic - topics on Agent-Based Modeling (ABM) in Economics and Finance, implementation in NetLogo (considered topics of modelling interest: Czech pension reform, Czech university tuition fees reform) New academic year 2015/16: Filip Staněk: master thesis

Mgr. Jan Kvaček
Dopady úhradových vyhlášek na poskytování zdravotních služeb v ČR Oceňování rizika kmenů zdravotních pojišťoven Regionální rozdíly ve spotřebě zdravotních služeb v ČR Determinanty nákladů na léčbu v posledním roce života Možnosti zavedení nominálního pojištění v České republice

Mgr. Adriána Lelovská
Any topic regarding credit risk rating or generally credit risk management, as well as banks' incomes and financial stability issues is welcome.

Mgr. Ondřej Lopušník
Topics in Post Keynesian economics (subject to agreement)

JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D.
Význam CEFTA v procesu transformace ekonomik zemí střední a východní Evropy Společná energetická politika Evropské unie Energetická bezpečnost zemí Visegrádské skupiny Energetická bezpečnost České republiky – současný stav a predikce budoucího vývoje Role a význam mezinárodních organizací pro zajišťování energetické bezpečnosti 50 let OPEC

PhDr. Petra Luňáčková
Topics closely related to electricity markets or competition policy and regulation, possibly network industries (electricity), general suggestions follow: Spot/futures electricity market analysis The connection between Czech and German electricity market Side effects of regulation (in particular electricity market regulation)

Mgr. Adrian Lupusor
Central banks' independence Monetary policy transmission channels

Mgr. Henrieta Tulejová M.S.
1. Dlouhodobě udržitelné financování zdravotnictví – nominalní pojistné, spoluúčast a value based insurance, soukromé připojištení, osobné zdravotní účty, jak financovat extrémně nákladnou péči 2. Risk adjustment – možnosti kultivace systému přerozdělování odvodů v ČR (PCG, DCG a další), využití pro predikční modely nákladů na péči a hodnocení poskytovatelů zdravotních služeb 3. Financování dlouhodobé péče 4. Platební mechanizmy motivující ke kvalitě a efektivitě poskytované péče – např. jak dál rozvíjet DRG v České republice 5. Benchmarking nemocnic 6. Problém informační asymetrie – efektivní hodnocení kvality a efektivity nemocnic a poskytovatelů zdravotních služeb, 7. Behaviorální ekonomie a motivace pojištěnců k péči o zdraví

Mgr. Monika Malečová
Structured financial instruments Credit derivatives

PhDr. Simona Malovaná
New Keynesian DSGE models, Zero lower bound, Monetary policy, FX interventions, Bayesian estimation, Interaction between monetary and macroprudential policy, Risks to price and financial stability in the low interest rate environment etc. ..in general topics connected to the central banking, monetary and macroprudential policies and low interest rate environment (see SIS)

PhDr. Katarína Marková
Impact of financial crisis on banking efficiency Current topics within the CEE banking sectors New regulation of the European financial markets Any other topics from EU/CEE banking

Aleš Maršál
Applications in Quantitative Macroeconomics: RBC & New Keynesian DSGE models Introducing term structure of interest rates into DSGE models Financial Economics: Consumption based asset pricing High frequency trading: algorithmic trading - ZIP60, adaptive aggressiveness algo...

Jakub Matějů
see above.

Mgr. Jindřich Matoušek
Behavioral and experimetal economics - general topics; collusion; combinatorial auctions

prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Témata na diplomové práce z okruhu Bankovnictví a finančních trhů - Basel III a Trade Finance - ve spolupráci s P.Andrlem (ICC) témata: i) platební metody v českém exportu a importu (situace, praktické zkušenosti, doporučení) ii)směnka v zahraničním obchodě – praktické využití směnky (právo, praxe, příklady) – k tomuto tématu má P.Andrle rozpracované materiály, možno směřovat k vydání publikace ICC CR iii)zkušenosti s využitím bankovních platebních a zajišťujících instrumentů v teorii a praxi – analýza situace u bank a firem iv) studie o podpoře exportu v ČR – ze strany státu, obchodních komor a dalších institucí – hluboká analýza situace, doporučení v) analýza bankovnich pravidel ICC u českých firem, zejména u vývozců a dovozců – přehled pravidel, služeb a situace – research - ve spolupráci s M.Pečenou, PhD. (ČNB) a jejími kolegyněmi : Úvěrové riziko: 1. Realizovatelnost zajištění v podmínkách ČR (v souvislosti s nastavením koeficientu LGD (Loss given default) pro aplikaci Basle II v ČR, popřípadě pro nastavení koeficientů pro opravné položky). 2. Validace scoringových a ratingových nástroju v podminkach ČR (v souvislosti s aplikací Basle II) - jsou scoringove a ratingove nástroje vyvinuté zahraničními bankami (matkami, centrálami) aplikovatelné v bankách pusobících v ČR ? 3. Stressové testování pro řízení kreditního rizika v ČR (stressové testování je jedním z Basilejských principů pro řízení úvěrového rizika, avšak velmi málo prozkoumané, především v ČR)

PhDr. Tomáš Merkner
Principal-Agent Theory and Executive Compensation

doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Topics in Institutional Economics, Economic Policy, and Post Keynesian Economics (subject to agreement)

PhDr. Jakub Mikolášek
Telecommunication Market -prepaid & postpaid development -market strategies -international comparison Alcohol -microeconomic modelling -optimal taxation

prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
1. Institucionální evoluce v moderním českém státě. 2. Jaký model pro český kapitalismus v kontextu evropské integrace 3. Etická dimenze transformace a přibližování ČR k EU. 4. Etické kodexy a standardy v bankovnictví, na kapitálových trzích, v průmyslu a ve veřejné a státní správě. 5. Neregulérní ekonomika a hledání řádu. 6. Institucionální analýza české cesty privatizace. 7. Právní řád, morální řád a euro-americká civilizace. 8. Ekonomie a štěstí 9. Ekonomie rodiny

PhDr. Jiří Mlynář
any from the above indicated fields upon previous agreement

Ing. Michala Moravcová
Monetary policy, Financial markets - general topics, fundamental, technical analysis

Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Topics related to risk management in banks (esp. credit risk, market risk) - Empirical studies on credit risk in the (Czech) banking sector - Capital requirements derived from credit risk models vs. Capital adequcy requirements - Quantification of credit risk and market risk - Changes in credit risk management (valuation techniques) during the crises, impact of the crises on credit risk management, quantification of credit risk - Compliance of regulatory issues and commercial bank´s risk management

Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
(I supervise only theses written in English)
company valuation (supported by Deloitte), financial analysis (supported by Deloitte), empirical financial accounting, empirical corporate finance, financial markets, behavioral finance

Mgr. Patrik Nový
“Can Banks Profit from the Business Cycle? Credit Risk Management in the Czech Banking Context: Theory, Practices, Pilot Empirical Analysis”

Radovan Parrák MSc.
Economic Capital modelling Portfolio credit risk modelling Operational Risk modelling Enterprise-wide risk coupling

Mgr. Magdalena Patáková
Generally any risk management, macroeconomic or financial modelling topic is welcome

Mgr. Michal Paulus
Fiscal policies Health economics (Medical Practise Variations, inpatient care and DRG mechanism) Gravity models of trade
Hyman Minsky´s financial instability hypothesis (Post-keynesian economics)

PhDr. Kateřina Pavloková
Cost of illness Reforma zdravotnictví na Slovensku - selhání nebo úspěcch? Vliv stárnutí populace na výdaje na dlouhodobou péči

PhDr. Martina Pěkná
collective investments - alternative investment funds financial audit financial accounting corporate finance

PhDr. Andrea Klimešová
Same as for Bachelor theses

Petr Polák MSc.
Information technology, virtual markets, information economics P2P lending in Europe Meta-analysis

PhDr. Oliver Polyák
I supervise topics related to the area of financial accounting, business ethics, application of IFRS or company valuation, preferably written in English. Students are welcome to specify their own topic in the field.

PhDr. Michael Princ
Corporate governance practices and firm performance; European region: integration and stock market evolution; Financial liberalization and stock market efficiency; Liquidity and informed investors in the Czech Republic; Econometric modelling of financial markets; (nebo po domluvě/or upon request)

Mgr. Jan Procházka
EU monetary integration (e.g. from the point of view of institutions/Vývoj monetární integrace EU z hlediska institucionální koordinace a sbližování European Monetary policies/Evropská měnová politika Economic policies limitations of an EU member state/Omezení hospodářské politiky členské země EU Economic policies limitations of an EMU member state/Omezení hospodářské politiky členské země EMU Monetary Cooperation Central Banking Insitutions Central Bank Currency Board National Monetary Systems International Monetary System topics from International Trade topics from International Finance I topics from Structural Reforms topics from Economic policy of the Czech Republic (or another country) EU cooperation with third countries Regional International Cooperation nebo dle dohody/or up to the agreement

PhDr. Jana Votápková
Topics concerning efficiency measurements Topics in healthcare economics Determinants of generic drug substitution in the Czech Republic (Pavlina Zilova) The Pharmacy-based Cost Group Model: Application in the Czech Healthcare system (Tereza Hajickova)

Jan Průša M.Phil. (Cantab)
1) Theory of capital in economic thought: from past to present. (Focus on the Austrian school.) Overview including, but not limited to: Smith, Marx, Böhm-Bawerk, Wicksell, Lachmann, Keynes, von Strigl, Hayek, Mises, Kirzner. 2) The theory of capital in current economic thought. Overview including, but not limited to: Standard mainstream models focusing on technological progress (Solow residual, Real business cycle theory); extensions concerning human capital and education (Arrow); measurement of capital. 3) Technical and economic efficiency (theory, application, or both). 4) Subsidies of photovoltaic (or any other "renewable") power plants in the Czech Republic. The redistributive nature of subsidies. Cost and benefit analysis of Czech installed capacity. Potential comparison with other neighbouring countries. Besides, I will be glad to consult on any other topic related to my specialization -- please refer to my publications and literature mentioned therein.

PhDr. Marie Raková
Research topics in the field of: Monetary Policy Central Banking Exchange Rates International Trades Global Financial Crisis

JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Nové úvěrové financování společností v insolvenčním řízení - srovnávací ekonomická analýza práva Optimální pravidla pro přeshraniční insolvenční řízení v České republice a v EU - srovnávací ekonomická analýza práva Insolvence spotřebitelů ve střední a východní Evropě - srovnávací ekonomická analýza práva Analýza vzorku českých spotřebitelských insolvenčních řízení (oddlužení) - empirická studie Insolvenční řízení ohledně velkého nefinančního dlužníka v České republice - případová studie Optimální pravidla priority zajištěných věřitelů pro Českou republiku - srovnávací ekonomická analýza práva Rekodifikace obecné právní úpravy zástavního práva v České republice - srovnávací ekonomická analýza práva Optimální pravidla koncernového práva pro Českou republiku - srovnávací ekonomická analýza práva Reforma pravidel vytváření a zachování základního kapitálu akciových společností - srovnávací ekonomická analýza práva s přihlédnutím k vývoji v EU Optimální pravidla právní regulace OTC derivátů (též jako PhD) Vlivy reformy českého insolvenčního práva (zejm. zavedení oddlužení) na české retailové finanční trhy - empirická studie (též jako PhD) Empirická studie ex ante a ex post účinků omezení přednostního práva zajištěných věřitelů českým konkursním právem (též jako PhD) Nové paradigma právní regulace kapitálových trhů po kolapsu teorie efektivnosti kapitálového trhu (též jako PhD) Divergence mezi českým a slovenským korporačním právem

PhDr. Milan Rippel
1) Qualitative approaches to operational risk management (Key Risk Indicators, Risk Control Self Assessment, Insurance) 2) Economic capital and Pillar II of Basel II 3) Stress testing credit risk 4) Current crises as a failure of risk management 5) New trends in Risk Management 6) Reaction of financial institutions on financial crises in risk management field

PhDr. Karolína Růžičková
Bank performance Banking non-interest income Impact of market concentration on banks Export financing with state support

|<  <<  <  1-40  41-80  81-120  121-160  >  >>  >|