Pavel Mužíček (July 2014)

... 

Partners

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponsors

CRIF