Mgr. Monika Slabá

Photo

Field of interest: Economics, Banking and finance
Membership: PhD Candidates

Contact

Office:
Email: monika [DOT] slaba [AT] yahoo [DOT] com
Phone: 774 177 583

More information

PhD study

Tutor: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Studying from: 2008
PhDr examination:
Final exam: 09/2011
Dissertation Proposal defence:
Dissertation defence:

Current work:

Dissertation topic:
Deregulace a liberalizace trhu se zemním plynem – záměry EU a česká realita

Disertation abstract:
Práce dokumentuje (ne)soulad původního cíle EU vytvořit jednotný evropský liberalizovaný trh se zemním plynem s reálnými dopady na výkonnost plynárenského trhu v prostředí České republiky. Kapitola 1 přibližuje čtenáři diskuse teoretických i praktických ekonomů o způsobu liberalizace energetických odvětví. Kapitola 2 popisuje vizi Evropské komise o liberalizaci a integraci trhu se zemním plynem včetně nástrojů, kterými se EU k vytýčeným cílům rozhodla dojít. Zároveň však také upozorňuje na některé obecné vlastnosti trhu s plynem, které omezují kompetence EU při dosahování stanovených cílů. Kapitola 3 popisuje skutečné dopady implementace evropských záměrů v konkrétních podmínkách České republiky: nejprve definuje specifické podmínky českého plynárenského trhu, poté popisuje, jakým způsobem byly záměry EU implementovány v prostředí České republiky. Důraz je kladen na čtyři klíčové prvky liberalizace: legislativní implementaci evropských záměrů v ČR, otevírání trhu (včetně deregulace ceny dodávky), regulaci přístupu třetích stran k plynárenské infrastruktuře a unbundling. Kapitola 4 shrnuje dopady všech výše uvedených veličin na reálnou výkonnost českého plynárenství a kriticky je srovnává s vizí EU.

Optional courses:
Investiční bankovnictví
Podnikové finance

CV

Education

Charles University, Faculty of social sciences, Institute of economic studies

Job history

see CURRICULUM VITAE

Extra activities

Leading seminars:
Games theory (2000/2001, 2002/2003, 2003/2004) - M.Tegze
Matrix games (2000/2001, 2002/2003, 2003/2004) - M.Tegze

Awards and prizes

M.A. with distinction from the Dean of the Faculty of Social Sciences for an extraordinarily good masters diploma thesis: "Problem Sources Czech Banks Face - a Qualitative Analysis Using SCP model"

Topics for supervision

Downloadable

Annual_Update_of_ISP-2015-2016
Curriculum Vitae 2013
Dissertation Thesis - pre-defence
Hodnoceni doktoranda - FSV - 2014-2015
Individual study plan - 2008-2009

Partners

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponsors

CRIF
ČSOB