Matěj Opatrný MSc.

Photo

Position: Ph.D. Candidate
Field of interest: Behavioural Economics, Makroekonomie, Comparative analysis
Membership: Macroeconomics and Econometrics, PhD Candidates

Contact

Office:
Email: matej [DOT] opatrny [AT] osg [DOT] cz
Phone: +420 728 154 022
Available: by appointment

More information

PhD study

Tutor: doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.

Studying from: 2017
PhDr examination:
Final exam:
Dissertation Proposal defence:
Dissertation defence:

Current work:
Application of Synthetic Control Method to Various Economic Policy Interventions

Dissertation topic:

Disertation abstract:
Práce se bude zabývat aplikací syntetické kontrolní metody (SCM) na různé idiosynkratické události. SCM bude použita na následující události: kurzový závazek ČNB, odchod Velké Británie z EU a vliv vstupu ČR do EU z hlediska dotací pro zemědělce. Celkový výzkum bude shrnut v dizertační práci. Hlavní výhodou SCM je způsob selekce kontrolní skupiny. Jestliže, kontrolní skupina není svými vlastnostmi podobná zkoumané jednotce, jakékoliv závěru mohou být nepřesné. SCM je založena na srovnání charakteristicky podobných entit a vychází z předpokladu, že kombinace těchto entit lépe charakterizuje zkoumanou jednotku. Tímto způsobem kombinuje kvalitativní a kvantitativní analýzu.

Optional courses:

CV

Education

Bc - FSV UK IES, Economics and Finance
MSc - Erasmus University Rotterdam, Behavioral Economics

Job history

EEIP, a.s - business analyst
McKinsey&Company - sourcing analyst

Awards and prizes

Award in the competition of Young Economist 2016 - Honourable recognition for outstanding working paper.

Award in the competition of czech econometric society 2018 - Honourable recognition for promising paper.

Topics for supervision

Bachelor theses

Anything related to Behavioral Economics

Master theses

Anything related to Behavioral Economics

Downloadable

Individual study plan

Partners

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponsors

CRIF
ČSOB