JEB007 - Mikroekonomie I

Credit: 6
Status: Bachelors - All
Bachelors - core
Czech
Semester - summer
Course supervisors: PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
Course homepage: JEB007
Literature: Povinná literatura česky:
Gravelle, H. – Rees, R.: Microeconomics, Prentice Hall, třetí vydání, 2004

Doporučená literatura česky:
Varian, H. R.: Mikroekonomie, moderní přístup, český překlad, Victoria publishing, první vydání, 1995
Frank, Robert H.: Mikroekonomie a chování, Svoboda-Libertas, první vydání, 1995
3. David Laidler, Saul Estrin, Introduction to Microeconomics, Cambridge University Press, čtvrté vydání, 1995.


Required literature in English:
2. Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, Prentice Hall, third edition, 2004

Recommended literature in English:
1. Varian H.R. Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, Norton, sixth edition, 2002
2. Frank, Robert H.: Microeconomics and Behavior, McGraw Hill, eighth edition, 2009
3. David Laidler, Saul Estrin, Introduction to Microeconomics, Cambridge University Press, Fourth edition, 1995.
Description: Microeconomics is a set of theories, which help us to understand processes by which the scarce resources are allocated among alternative uses. Microeconomics explains the role of prices and markets in these processes, and makes more clear behaviour of the economic agents. This course of Microeconomics I consist of introduction in Microeconomics and Consumer Theory. The course is oriented on standard analytic methods. The main goal is to provide fundamental instruments of microeconomic analysis.

Partners

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponsors

CRIF
ČSOB