JEB998 - Úvod do ekonomie

Credit: 5
Status: Bachelors - All
Bakalářský - other
Czech
Semester - winter
Course supervisors: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Course homepage: JEB998
Literature: FRANK, Robert, H., MICROECONOMICS and BEHAVIOR, McGraw-Hill, Inc., 1999
Český překlad: FRANK, Robert, H., MIKROEKONOMIE A CHOVÁNÍ, Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1995
SOUKUPOVÁ J., MIKROEKONOMIE, Management Press, třetí vydání, Praha 2002
HOLMAN Robert, MIKROEKONOMIE, Středně pokročilý kurz, první vydání Praha: C.H. Beck, 2002
HELÍSEK Mojmír, MAKROEKONOMIE, Základní kurs, Nakladatelství MELANDRIUM 2002, druhé vydání.
DORNBUSCH R., FISCHER S., MAKROEKONOMIE, SPN a Nadace Economics, Praha 1994
MANKIW Gregory N., ZÁSADY EKONOMIE, Grada Publishing, Praha 1999
SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D., Ekonomie, Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1992, 1997.
Description: Předměty jsou určeny studentům neekonomických oborů na FSV. Po absolvování kurzu je možné pokračovat dalšími ekonomickými předměty pro oborové studenty ekonomie.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance