Škola pro váš úspěch

studujIES.cz

Nabídka stáží

Byla aktualizována nabídka stáží. Podrobnosti naleznete  zde.

zobrazit novinku

Tento pátek končí elektronické hodnocení kurzů – nezapomeňte dát vyučujícím zpětnou vazbu!

Na http://eva.fsv.cuni.cz/ probíhá hodnocení předmětů z aktuálního semestru. Vyplňování elektronických dotazníků je možné již jen do pátku 12. 2. 2016. Pro zvýšení atraktivity hodnocení je naposledy losováno 10 cen pro ty studenty...

zobrazit novinku

Kam po IES?

Chcete slyšet, co si myslí absolventi IES o svých zaměstnáních? Jaká měli očekávání a jak se naplnila? Jak se měnily jejich preference v čase, co čekali od práce hned po škole a co je pro ně důležité nyní? Jak moc a kde nejvíce se...

zobrazit novinku

JEM173 Topics in Macroeconomics

In Spring 2016, we are opening a new Master course on the interactions of fiscal and monetary policies and implications of imperfect information in macroeconomics. In particular, models of signal extraction, sticky information, sticky prices and rational...

zobrazit novinku

Praktické stáže Erasmus+

Pro zájemce o praktické stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ bylo otevřeno kolo dovýběru. Je možné se však hlásit do společností, se kterými má FSV již uzavřené smlouvy. Kritéria výběru jsou: seniorita (Mgr., Bc.),...

zobrazit novinku

Erasmus+ indicative matching simulation

Abychom studentům pomohli zjistit, jaké alternativní univerzity pro studijní pobyty v rámci Erasmus+ jsou pro ně dostupné vzhledem ke zvoleným univerzitám ostatních studentů, vytvořili jsme Erasmus+ matching simulation file. Čím více...

zobrazit novinku

Partneři

ČSOB

Deloitte

Remonia, a.s.
ČEZ

Sponzoři