Ing. Dagmar Schnellerová - Novinky

20.02.2018 - Výsledky elektronického hodnocení výuky za zimní semestr 2017/18

jsou již dostupné na adrese hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz pro všechny uživatele pomocí CAS hesla pod označením 2017_zs. 

20.02.2018 - JEB043 Cambridge Lectures in Economic History

On Thursday, February the 22nd, we are opening a new and unique course based on cooperation with the University of Cambridge. In its first run, the course offers lectures and seminars focused on:

1. Labor, Standard of Living and Occupational Structure

  • British Economic History and its focus on employment and wages
  • The significance of occupational structure as a proxy for economic development

2. Women, Work, and the State

  • Women in the First World War in Britain
  • Women, work, and family in and after the Russian revolution

Lecturer for the first week is Dr. Amy L. Ericson from Faculty  of History, Robinson College, University of Cambridge.

For further information, please follow JEB 143.

13.11.2017 - Statistické konzultace

KPMS nabízí zaměstnancům a studentům Univerzity Karlovy i jiným zájemcům možnost statistických konzultací zdarma.Statistické konzultace jsou organizovány jako předmět, který zapisují studenti posledního ročníku magisterského studia oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Primárním cílem předmětu je naučit naše studenty aplikovat jejich znalosti v praxi a komunikovat s klienty. V rámci tohoto předmětu poskytujeme zdarma konzultační hodiny klientům, kteří o ně projeví zájem. Konzultační hodiny jsou vedeny studenty pod dohledem zkušeného statistika, trvají maximálně 45 minut a konají se pouze během semestru (v zimě od půlky října do vánoc, v létě od konce února do konce května). Kapacita konzultačních hodin závisí na tom, kolik studentů si v aktuálním semestru předmět zapíše. 

21.09.2017 - Porada IES k zahájení ZS 2017/18

Porada IES k zahájení ZS 2017/18 se koná v úterý dne 3.10.2017, 12:30 - 13:50 h v místnost 109.

Program:

1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, PhD. s aktuálními informacemi
2/ informace o bakalářských programech - doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
3/ informace o magisterských programech - prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
4/ informace o doktorském studiu - prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
5/ různé

20.09.2017 - 1-denní kompaktní kurz Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector

V pátek 29.9.2017 se uskuteční 1-denní kompaktní kurz JEM141 - Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector v místnosti 206. Kurz povede Prof. Maurizio Pompella a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně a taktéž i pro magisterské studenty. Detaily kurzu - viz syllabus. Počet míst v SIS je omezen.

 

27.06.2017 - Oznámení o uzavření budovy IES

V pátek 7. 7. 2017 bude budova IES v Opletalově ul. uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

27.06.2017 - Výsledky hodnocení výuky za LS 2016/17

od 27.6.2017 jsou na webové stránce http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ dostupné výsledky hodnocení výuky za letní semestr 2016/17. Aktuální semestr je nejvýše v nabídce a je označen 2016_ls. Hodnocení se zúčastnilo 1412 studentů, bylo odesláno 7246 dotazníků.

10.05.2017 - Prodloužený termín: Cena prof. Františka Vencovského

Rektorka Vysoké školy finanční a správní paní Dr. Bohuslava Šenkýřová vyhlásila 6. ročník soutěže o Cenu prof. F. Vencovského. Soutěž je určena mladým ekonomům do 35 let. Informace o soutěži naleznete zde. Termín pro přihlášku je 12.6., termín pro odeslání textu je 30.9.

23.02.2017 - Výsledky hodnocení výuky za ZS 2016/17

Na webové stránce hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz se nacházejí výsledky hodnocení výuky za zimní semestr 2016/17.
Aktuální semestr je nejvýše v nabídce a je označen 2016_zs. Hodnocení se zúčastnilo 1545 studentů z 4600, bylo odesláno 8673 dotazníků.

03.02.2017 - JEM034 Corporate Finance: changes and replacements

Given the change of the main lecturer, the course JEM034 Corporate Finance is now rescheduled to Winter term. Those students who need the course to finish their degree are asked to enroll into either JEM100 Corporate Governance, or JEM094 Právo obchodních společností, or JEM128 Financial Modeling Using MS Excel, VBA. These courses will count as replacements and for that purpose will be temporarily awarded 6 credits.

Those students who need the course but have already taken JEM094, JEM100, and JEM128 are asked to directly contact Ms. Schnellerova. Their cases will be handled individually.

 

12.01.2017 - JEM174 Stata for Economists

There will be a crash weekly intensive course on Stata from Monday, February 13 until Friday, February 17, 2017.

The course is primarily designed for Master students who are not familiar with Stata, and is especially strongly recommended for students who plan to attend JEM007 Applied Microeconometrics course in Fall 2017. Advanced bachelor students with interest in applied work are encouraged to enroll as well.

The course will provide an introduction to the Stata software with emphasis on data analysis and management as well as the application of statistical and econometric methods. By the end of the course, students will be able to use Stata in order to conduct all parts of a standard research project.

Enrollment to the course will be through SIS from January 16 (10am) to February 13 (10am).

10.11.2016 - Děkanský den

V pátek 18.11. je děkanské volno a budova bude zavřená.

23.09.2016 - Porada IES k zahájení zimního semestru 2016/17

se koná dne 5.10.2016, od 11-12:20 h v místnosti 314.
Program: 
1/ úvodní slovo ředitele IES - PhDr. Martin Gregor, PhD. s aktuálními informacemi 
2/ informace o bakalářských programech - Doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
3/ informace o magisterských programech - Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
4/ informace o doktorském studiu - Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
5/ různé

19.09.2016 - 1-denní kompaktní kurz 30.9.2015 - Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector (2 kredity)

V pátek 30. 9. 2016 od 8:30 se uskuteční 1-denní kompaktní kurz JEM141 - Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector v místnosti 206. Kurz povede Prof. Maurizio Pompella a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně a taktéž i pro magisterské studenty. Detaily kurzu - viz syllabus. Počet míst v SIS je omezen. Zápis bude probíhat v SISu od pondělí 19. 9. 12 hodin do pátku 30. 9. do 8 hodin.

 

14.09.2016 - 23. ročník soutěže Mladý ekonom roku

Česká společnost ekonomická vyhlašuje již 23. ročník soutěže Mladý ekonom roku. Soutěže se mohou zúčastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktuklíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci 9. bienální konference ČSE, kde budou výsledky soutěže slavnostně vyhlášeny. 

Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou (česky zde, anglicky zde) do soutěže zasílejte výhradně na e-mailovou adresu cse@cse.cz do 17. října 2016.


Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20.000 Kč, za druhé místo 10 000 Kč, za třetí místo 5 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznánímmůže být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

 

Případné dotazy rád zodpoví garant soutěže: Martin Macháček, prezident ČSE (prezident@cse.cz). 

05.09.2016 - Časový harmonogram státních zkoušek

Magisterské státní zkoušky se konají 14.-15.9.2016, bakalářské státní zkoušky 6.9.2016. Časový harmonogram a sestavení zkušebních komisí najdete v příslušném prokliku.

23.08.2016 - CALL FOR ABSTRACTS: „Environmental Economics, Policy and International Relations: Energy and Climate Economic Modelling“

CALL FOR ABSTRACTS
The 18th Annual Conference „Environmental Economics, Policy and International Relations: Energy and Climate Economic Modelling“organised by Charles University & University of Economics, Prague

Date: 3rd – 4th November 2016

Place: Prague, Czech Republic

Deadlines:
September 15th, 2016 – extended abstracts or full papers to be sent to ines.horvathova@fsv.cuni.cz
September 20th, 2016 – paper acceptance confirmation
November 3rd – 4th , 2016 – Conference

More information here.
 

22.06.2016 - Hodnocení výuky v letním semestru 2015/2016

Už jste ohodnotili kurzy navštěvované v letním semestru? Hodnocení výuky končí již tento pátek, 24. 6. Hodnocení je dostupné na webové adrese http://eva.fsv.cuni.cz. Jako přihlašovací údaje slouží ověřené heslo - CAS přístup. Opět proběhne losování o 10 cen pro ty studenty FSV, kteří vyplní dotazníky za všechny kurzy.

30.05.2016 - Hodnocení kurzů LS 2015/16

Hodnocení kurzů v elektronické podobě proběhne dle harmonogramu od 5.6. do 24.6. 2016. Průvodní dopis, který bude posílán studentům naleznete zde.  Hodnocení bude dostupné na webové adrese http://eva.fsv.cuni.cz, přihlášení CAS heslem. Jsme si vědomi, že vyplnění dotazníků od vás žádá část vašeho času. Prosíme, pokud jej můžete fakultě, na níž studujete věnovat, učiňte tak, zpětná vazba je pro nás velmi cenná. Pro zvýšení atraktivity elektronického hodnocení bude i v dalších semestrech probíhat losování o 10 cen pro ty studenty FSV, kteří vyplní dotazníky za všechny kurzy. Cenami budou fakultní mikiny a trička. Na základě hodnocení výuky jsou oceňovány vedením fakulty nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy), ředitelé institutů a vedoucí kateder provádějí rozhovory s vyučujícími kurzů, které jsou hodnoceny naopak nejhůře a snaží se kvalitu těchto kurzů vylepšit. Zpětná vazba studentů je pro nás velmi cenná.
Petr Soukup
Proděkan pro studijní záležitosti

 

10.05.2016 - 21. ročník Ceny Josefa Vavrouška

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje soutěž o Cenu Josefa Vavrouška pro rok 2016. Cena je vyhlašována každoročně a udělována studentům, doktorandům a pracovníkům českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť do 35 let na základě předložených prací na téma „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“. Podrobnější informace zde. Uzávěrka přihlášek je stanovena na pátek 24. 06. 2016 do 12:00 hod.

21.04.2016 - Mimořádná přednáška ředitele odboru restrukturalizace ČNB

Všechny studenty zveme na přednášku Radka Urbana (Executive Director, Resolution Department - ČNB) na téma: „Czech Resolution Framework: New Authority, New Instruments.“

Přednáška bude vedena v angličtině a proběhne v pondělí 25.4.2016 od 18:30 hod. v učebně 206.

20.04.2016 - Semestrální pobyty na International University of Japan, ZS 2016/2017

Na základě mezifakultní výměnné dohody s International University of Japan, nabízíme studentům magisterských programů možnost přihlásit se k výběrovému řízení na studijní pobyty na této škole. FSV může vybrat 1 kandidáta k vyslání v ZS (říjen – prosinec) 2016/17. Více informací o univerzitě naleznete zde: http://gsir.iuj.ac.jp/, http://www.iuj.ac.jp/ir-info/. Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné. Ostatní náklady si hradí sami. Lze však požádat o příspěvek z Fondu mobility UK. Více zde. Termín na odevzdání přihlášek na OZS je středa, 11. května 2016.

19.04.2016 - Přednáška "Vědecká revoluce: Předěl ve vývoji poznání přírody v 16. a 17. století"

Institut ekonomických studií FSV UK ve spolupráci se Slovenským domem v Praze a pod laskavou záštitou velvyslance SR v Praze pana Petera Weisse srdečně zvou na přednášku Dr. M.Teicha (Emeritus Fellow, Robinson College, Cambridge University) v pondělí 25.4.2016 v 16:30 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

14.04.2016 - Termíny státních zkoušek v roce 2016

BC SZK se budou konat 14.-15.6.2016 a 6.-7.9.2016, MGR SZK se budou konat 22.-23.6.2016 a 14.-15.9.2016.

04.04.2016 - A special lecture on Business Intelligence (M. Umlauf, AVG)


We are inviting all students to an open lecture on the topic Strategic Role of Business Intelligence in the Online Security Company to be held by Miroslav Umlauf, Business Intelligence Director, AVG on April 14, 2016 from 17:15h in Room 206 in building Opletalova 26. The lecture will focus on software premium business model, the role of data in marketing, finance and accounting, importance of business intelligence in going public, and on data-driven company challenges.

15.03.2016 - JEM140 Quantitative Multivariate Finance

In May 16-20, 2016, 11-14 h in room 314 we are opening course JEM140 Quantitative Multivariate Finance, an intensive course based partly on a related course offered in the Economics MA program at the University of Toronto, Canada, taught by Martin Burda, M.A., Ph.D. The course at IES is intended for Master level students but is open also to advanced Bachelor level students. The primary objective of the course is to provide students with a solid theoretical and practical foundation for the interpretation of empirical evidence in financial economics in the multivariate setting. The course will cover introduction to multivariate analysis with a specific focus on models of stochastic volatility (GARCH, SV). The course material will be presented as a continuation of the IES course "Quantitative Finance".

09.02.2016 - Tento pátek končí elektronické hodnocení kurzů – nezapomeňte dát vyučujícím zpětnou vazbu!

Na http://eva.fsv.cuni.cz/ probíhá hodnocení předmětů z aktuálního semestru. Vyplňování elektronických dotazníků je možné již jen do pátku 12. 2. 2016. Pro zvýšení atraktivity hodnocení je naposledy losováno 10 cen pro ty studenty FSV, kteří vyplní dotazníky za všechny kurzy. První tři ceny budou tablety a mobilní telefony v ceně cca 10-15 tisíc Kč, ostatní ceny budou z módní kolekce FSV.
Předem díky za váš čas věnovaný vyplnění hodnocení.  
Petr Soukup Proděkan pro studijní záležitosti

08.02.2016 - Nezapomeňte vyplnit hodnocení kurzů!

Připomínáme, že od 25.1.2016 do tohoto pátku 12.2.2016 probíhá hodnocení předmětů za zimní semestr akademického roku 2015/16 studenty.  Anketa běží na adrese http://eva.fsv.cuni.cz. Přihlásit se lze pomocí rychlého přihlášení, které bylo zasláno studentům na email, nebo pomocí ověřeného hesla (přihlášení do SIS).

Informace k hodnocení najdete na stránce  https://docs.google.com/document/d/1zeDezAsnRr4gAJ6l71xKy4bIYo_EdOZWz5VWzC7xmok/edit

Potěší nás, když se hodnocení kurzů zúčastní pokud možno nejvíce studentů, abychom získali zpětnou vazbu a mohli kvalitu kurzů vylepšovat. Prosíme o kompletní vyplnění všech kurzů, pro vedení institutu jde o zcela zásadní informace.

08.02.2016 - Rotman International Trading Competition (RITC)

Institute of Economic Studies will be participating in a prestigious international competition in trading this summer in Rome. Teams from universities around the world will compete at this event. IES will send its team of four students to challenge their skills in trading and quantitative finance on the international level. We are searching for skilled students, preferably master-level who have great interest in trading, financial modeling, and are willing to represent the IES at this three-day event in Rome to be held during August, 2016.

Interested students are mostly welcome to come on Monday Feb 8, 2016 to 016 at 15:00 to get further information or contact us by e-mail. Please, if you are interested in the competition send us something about you to lubos.hanus@fsv.cuni.cz
Looking forward to hearing from you.
Your future team, Jozef Baruník, Luboš Hanus, Tomáš Křehlík

08.02.2016 - Pokyny k registraci k předmětům LS 2015/2016 pro vyučující

Pro tento semestr došlo k zásadní změně v kontrole rekvizity u předmětů. Kontrola rekvizit v SIS byla upravena tak, že kontrole podléhají pouze předměty, které mají studenti jako PV a P. Tzn. stážisté si mohou zapsat libovolný předmět bez ohledu na rekvizity. Student, který si zapisuje volitelný předmět není kontrolován na splnění rekvizity.   Na pokyn pana proděkana je stážistům umožněn zápis k předmětům vyučovaných v anglickém jazyce až od druhého dne registrace tedy od 10.2.2016 10 hod.

16.12.2015 - JEM136 Experimental Economics

Experimental Economics course for IES students (as well as CERGE-EI) will be taught by Michal Bauer and Silvester van Koten from Jan 8 - April 1, 2016 at CERGE-EI in room 3 according to schedule for SS 2015/16. This intensive course will expose students to experimental tools used to understand topics such cooperation, trust, self-control, discrimination, group-decision-making, and behavior on markets. Feel free to contact Michal Bauer. with any questions about the course. Detailed sylabus JEM136 in SIS. Registration to JEM136 through SIS from Feb 8 - 29, 2016 (same as for other courses in SS 2015/16).

08.12.2015 - Změna týkající se odevzdávání tištěných výtisků DP a BP k SZK

Všichni studenti budou k SZK odevzdávat spolu s ost. náležitostmi na sekretariát jen 1 výtisk DP a BP, který bude po obhájení předán knihovně IES a po 5 letech archivován. Potřebné pokyny naleznete k bakalářským SZK zde a magisterským SZK zde.

07.12.2015 - Pozvánka na seminář English for Soft Skills

Kabinet jazykové přípravy pořádá jednodenní seminář English for Soft Skills, ve kterém si studenti procvičí jazykové dovednosti potřebné pro přijímací řízení do zaměstnání. Kromě psaní CV a motivačního dopisu si vyzkoušejí aktivity běžné v assessment centru (týmová práce, kreativita, logické myšlení, in-tray atd.), jazyk pro vyjednávání, prosazování návrhu apod. Seminář je primárně určen pro studenty vyšších ročníků IES, kteří absolvovali kurz Angličtina pro ekonomy II. Zápis v SISu probíhá od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016. Termín: 28. 1. 2016, 9:00 – 16:30 (4 x 90 min + předcházející příprava). Vyučující: Mgr. Lucie Poslušná, Učebna: 601. Kreditové ohodnocení: 2 kredity. Počet účastníků: max 15. Více informací zde.

09.11.2015 - 5. ročník soutěže Energy Economics Contest vol. 5

Institut energetické ekonomie ve spolupráci se svými partnery (Amper Market, EY Česká republika, ExxonMobil, PXE a ČEPS) a mediálními partnery (Economix, EURO, E15, iList, PRO-ENERGY, Energetika) vyhlašuje již 5. ročník soutěže Energy Economics Contest vol. 5 o nejlepší práci (bakalářskou, diplomovou, seminární či jinou) a prezentaci z oblasti energetické ekonomie. Vítěz v jednotlivé kategorii obdrží peněžní odměnu ve výši 15 tisíc Kč a certifikát IEE. Nejlepším účastníkům soutěže může být rovněž nabídnuta spolupráce v rámci IEE. Deadline pro uzavření přihlášek do soutěže je  22. 11. 2015, podrobnosti naleznete v prokliku.

 

 

22.09.2015 - Poplatky pro navazujícím mgr. obory budou opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6. Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Plné znění předpisu naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6918.html.

Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti

22.09.2015 - Výsledky hodnocení kurzů

Na webu hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz naleznete výsledky hodnocení kurzů za poslední semestr. Nově je možné si nechat zobrazit též vývoj hodnocení kurzů od roku 2010. Výherci loterie o hodnotné ceny (vylosovaní z těch, kdo vyplnili hodnocení) budou oznámeni 6. října na zasedání Akademického senátu.

Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti

14.09.2015 - Placené kurzy čínštiny na základě angličtiny

V letošním akademickém roce FSV znovu otevírá v rámci celoživotního vzdělávání kurzy čínštiny. Vyučovat bude mladá lektorka Konfuciovy akademie Univerzity Palackého v Olomouci Man Zhang.  Kurzy budou probíhat v pátek v Opletalově ulici v učebně č. 105. Od 13:30 do 16:30 začátečníci, od 10:30 do 13.10 mírně pokročilí, absolventi loňského kurzu. Kurz je koncipován jako čtyřsemestrální, sylaby zimních semestrů viz JLB049 a JLB051.Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK prominutou. Roční kurzovné pro ostatní činí 4 600,- Kč. Platbu po zápisu do kurzu a písemné výzvě koordinátorky bude třeba uhradit do úterý 7.10. Studenti se mohou přihlašovat přes SIS, zájemci z řad učitelů a zaměstnanců fakulty na adrese veronika.mistrova@fsv.cuni.cz. Opatření děkana ke kurzu zde.

14.09.2015 - OZS vyhlásilo výběrová řízení na LS 15/16

Veškeré informace jsou k nalezení zde:
Semestrální pobyt na Le Moyne College, Syracuse, NY, USA, LS 2015/2016 
Semestrální pobyt na Marlboro College, Vermont, USA, LS 2015/2016
Semestrální pobyty na University of Richmond, Virginia, USA 

11.09.2015 - JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

V pátek 25.9.2015 se uskuteční jednodenní kompaktní kurz JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector v místnosti 206. Kurz povede Prof. Maurizio Pompella a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně a taktéž i pro magisterské studenty. Detaily kurzu - viz syllabus. Počet míst v SIS je omezen.

07.09.2015 - RUK vyhlásilo další kolo přijímání žádostí o příspěvky z Fondu mobility UK

Způsob přijímání žádostí je podrobně popsán zde. Termín příjmu fyzických kopií přihlášek na OZS byl stanoven na 29. září 2015 do 15 hodin.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB