Ing. Dagmar Schnellerová - Novinky

09.09.2020 - JEM224 Version Control with Git: a new compact course

Version control systems, such as Git, enable management of changes to source code over time. As such, they are a vital part of any modern software development process.

If you want to learn more about Git, Github and collaborative software development, you can do so in new course Version Control with Git taught as a compact course on 24th and 25th of September.

For details, visit the course webpage.

10.06.2020 - Aktuální termíny magisterských státních závěrečných zkoušek

16.a 17.6.2020 proběhnou státní závěrečné zkoušky magisterských studentů. Zkoušky budou probíhat distančně prostřednictvím Microsoft Team. Více informací zde.

09.06.2020 - Aktuální termíny bakalářských státních závěrečných zkoušek

9.6. a 10.6.2020 proběhnou státní závěrečné zkoušky bakalářských studentů. Zkoušky budou probíhat distančně prostřednictvím Microsoft Team. Více informací zde.

24.04.2020 - Odevzdávání závěrečných prací k státním závěrečným zkouškám v AR 2019/20

Na webových stránkách fakulty bylo zveřejněno opatření děkanky č. 5/2020 Odevzdávání závěrečných prací k státním závěrečným zkouškám v AR 2019/20, podle něhož se budou závěrečné práce k SZK odevzdávat jen elektronicky.  Rovněž jsou pro studenty aktualizovány web stránky Bakalářské SZK a Magisterské SZK.

23.03.2020 - Blahopřejeme nejlepším kurzům za ZS 2019/20

Blahopřejeme vyučujícím nejlépe hodnocených kurzů na IES za zimní semestr 2019/20:

 • Bakalářské kurzy: NMMA701 Matematika 1 (Kalenda), NMMA703 Matematika 3 (Vlasák) and JEB110 Econometrics II (Pertold-Gebická)
 • Magisterské kurzy: JEM132 Company Valuation (Novák), JEM207 Data Processing in Python (Hronec, Macháček) a JEM004 Advanced Macroeconomics (Baxa, Hromádková)

Pro hodnocení se používá geometrický průměr celkové známky a náročnosti kurzu. Do hodnocení se nezapočítávají kurzy s velmi malými počty absolventů či dotazníků. Tímto zároveň prosíme studenty o maximální účast a detailní zpětnou vazbu v hodnocení každého z kurzů.

12.02.2020 - PORADA IES K ZAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2019/20

se koná dne 17.2.2020, 11-12:20 h,  místnost 314.

Program:

1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. s aktuálními informacemi 
2/ informace o bakalářských programech -  v.z.  doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 3/ informace o magisterských programech -  prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
4/ informace o doktorském studiu - v.z. doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.  5/ různé

Zveme všechny vyučující a zástupce IES Studentské komory AS FSV UK.

07.02.2020 - JEM142 Banking and Financial Regulation

Chcete si vyzkoušet, jaké je to žádat v ČNB o bankovní licenci pro nově vznikající banku? Kurz Banking and Financial Regulation na IES FSV UK nabízí unikátní možnost zblízka nahlédnout do široké a poměrně dynamicky se vyvíjející oblasti regulace bankovního sektoru. Kurz kombinuje teorii s praktickou aplikací, regulatorní rámec představí přednášky od význačných lektorů, odborníků na danou problematice. Pro jeho hlubší pochopení pak slouží praktická část, kdy studenti mají jednak možnost setkat se s hostujícími přednášejícími z praxe a dále aplikovat znalosti na case study - příprava žádosti o bankovní licenci a prezentace projektu na seminářích.

Vyučující kurzu v současné době působí v ČSOB, respektive v KPMG.

Pro zápis do kurzu není stanovena prerekvizita, ale pro lepší orientaci je vhodné absolvovat některý z těchto kurzů: JEB027 Finanční ekonomie, JEB153 Introductory Banking nebo JEM032 Banking.

31.01.2020 - ISS shání cvičící pro Úvod do statistiky

ISS shání cvičící pro výuku předmětu JSB535 Úvod do statistiky.

Samozřejmostí je odměna ve formě stipendia. Zájemci prosím pište paní Vojanové: jana.vojanova@fsv.cuni.cz

13.01.2020 - JEM198 Bank Asset and Liability Management znovu otevřen od února 2020

Jak banky vyvažují svá aktiva a pasiva? Věděli jste, že i české banky drží derivátové pozice ve stovkách miliard korun? Jaké peníze jsou stabilnější – běžné účty nebo termínová depozita?
Řízení aktiv a pasiv (ALM) leží na pomezí bankovní strategie a finančních trhů. ALM je zodpovědné za řízení úrokové a likviditní pozice banky. K tomu používá dluhopisy a deriváty, stejně jako interní FTP nástroje. Kurz pokrývá FTP (funds transfer pricing), zajišťování s deriváty a dluhopisy, řízení likviditní a úrokové pozice, ALM v situaci záporných sazeb či změny v regulaci Liboru. Podmínkou pro přihlášení je střední porozumění bankovnictví a instrumentům finančního trhu. Lektoři (Viktor Kotlán, Michal Walos) pracují či pracovali jako manažeři ALM v České spořitelně.

11.09.2019 - JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector: kompaktní kurz

Ve čtvrtek  26.9.2019  se uskuteční jednodenní kompaktní kurz JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector v místnosti 314. Kurz povede Prof. Maurizio Pompella (University of Siena) a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně a taktéž i pro magisterské studenty. Detaily kurzu - viz syllabus.

10.09.2019 - A new compact course JEM206 Introduction into Health Economics

On September 23-25, 2019, 9:30-12:20 h, room 314, Dr. Olena Stavrunova (Senior Lecturer at the University of Technology, Sydney), will give a short compact course called Introduction into Health Economics.

In this course, the students will learn how to use the methods of microeconomic analysis for understanding the key properties of health care markets, the conditions under which these markets can and cannot function efficiently, and to economically evaluate policies designed to improve functioning of these markets in a variety of health care systems. The course will use the insights from many fields of economics, such as public economics, labour economics, industrial organisation, behavioural economics and econometrics to analyse incentives, behaviour and interactions of key participants in the health care markets and the effects of government policies on these behaviours.

The course is suitable for master students and exceptional senior level undergraduates.

For details, follow the course webpage.

The course officially counts into the academic year 2019/2020, registration wil be open from the beginning of September til Sept 22, 2019.

03.06.2019 - Hodnocení výuky v letním semestru 2018/19

Období pro hodnocení je 3.6. 2019 od 10:00 do 23.6. 2019, na webové adrese zde, studenti se ověřují pomocí CAS. Evaluace bude probíhat opět v nové aplikaci. Popis hlavních změn najdou studenti po přihlášení přímo v aplikaci. 

22.05.2019 - Hledáme cvičící pro semináře logiky a matematiky ISS (zimní semestr, JSB536)

Hledáme cvičící pro vedení seminářů k matematice a logice (JSB536). Minimální požadavek je absolvování kurzů Matematika I, II. Odměna  za každotýdenní cvičení je 6000,-  ve formě stipendia. 

Případní zájemci pište prosím paní Vojanové (vojanova@fsv.cuni.cz).

 

14.03.2019 - Výsledky elektronického hodnocení výuky za zimní semestr 2018/19

Výsledky hodnocení jsou již dostupné na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz pro všechny uživatele pomocí CAS hesla. 

Hodnocení se zúčastnilo 1618 studentů, bylo odesláno 7334 dotazníků.  Děkujeme všem za zpětnou vazbu!

13.02.2019 - Sháníme cvičící pro Úvod do statistiky (JSB537) na ISS

Pro letní semestr 2019 sháníme 2-3 cvičící pro předmět Úvod do Statistiky. Zájemci by měli mít za sebou minimálně kurz Statistiky na IES. Prosím zájemce, aby napsali paní Vojanové (vojanovaj@fsv.cuni.cz)

23.01.2019 - JEB129 Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

In February 20-22, we are opening a 3-day compact course JEB129 Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings by doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D. The course covers selected fiscal policy problems highlighted during the recent financial crisis, and will be focused on the fiscal consolidation policies (austerity vs. alternatives) and fiscal policy effects on the economic growth. The course will also discuss the methodology of sovereign debt ranking by major ranking agencies.

09.01.2019 - JEM207 Data Processing in Python

We are opening a new Master's course Data Processing in Python that will be given by our PhD candidates, Martin Hronec and Vít Macháček. Students will learn basic data manipulation, but also web scraping and modern social coding technologies such as GitHub or Jupyter. 

The course is aimed for Masters students. Bachelor students are eligible if having passed JEB110 Econometrics II. The class size is limited.

10.10.2018 - Pozdní zápisy do a škrtání z předmětů

Vážené studentky, vážení studenti,

vítám vás v novém akademickém roce a rád bych vám připomněl několik důležitých informací (primárně termínů a postupů) ohledně zápisu a škrtání předmětů:

 • standardní doba pro zapisování předmětu již minula (první týden semestru)

 • do 19.10.2018 (do 14:00) mohou vyučující zapisovat studenty do předmětů, a to včetně upouštění od prerekvizit

 • pokud předešlý termín propásnete, je třeba do konce šestého týdne výuky podat žádost o dodatečné zapsání předmětu, a to včetně potřebných podpisů (https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/zadost_o_dodatecny_zapis_do_pr%20%281%29.pdf)

 • ještě dva týdny (do 19.10.2018 do 14:00) mohou vyučující škrtat studenty z předmětů

 • pokud předešlý termín propásnete, je třeba do konce zkouškového období daného semestru podat žádost o vymazání zápisu předmětu, a to včetně potřebných podpisů; zápis předmětu smí být vymazán pouze za předpokladu, že student nezačal plnit žádnou z částí předmětu (https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/zadost_o_dodatecne_vymazani_LK.pdf)

 • pokud jste si zapsali povinný či povinně volitelný předmět, který nebudete tento semestr plnit, zařiďte si včas jeho škrtnutí, abyste si nevyčerpali jeden zápis

 • žádosti podané po daných termínech budou zamítnuty


S přáním pěkného dne,


Ladislav Krištoufek

proděkan pro studijní záležitosti


08.10.2018 - Přednáška Modelování kreditního rizika

Studentům bakalářského studia doporučujeme přednášku Modelování kreditního rizika, která se uskuteční ve středu 10. října od 17:30 h v karlínské posluchárně K1. Jaroslav Kačmár ze společnosti Erst & Young bude prezentovat na téma Modelování kreditního rizika: Každá finanční instituce (banka, pojišťovna, fond) je jako věřitel vystavena tzv. kreditnímu riziku. To je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky, nejčastěji bankovní úvěr. Aby nebylo ohroženo zdraví a připadně sama existence banky, je potřeba kreditní riziko předpovídat. Při tvorbě příslušných modelů je přitom nutné vyhovět i mnoha regulatorním podmínkám stanoveným Evropskou centrální bankou, která se tímto snaží předcházet systémovým problémům ve finančním sektoru.
Na přednášce se dozvíte, jak a pomocí jakých nástrojů se kredit riskové modely vyvíjí a také jak vypadají modely nejčastěji používané ve finančních institucích (IRB, PD, EAD, LGD, ELBE a další). Ukážeme si principy vývoje modelů a manipulace s daty, včetně metod a nástrojů pro jejich validaci.

02.10.2018 - JEB152 Recent Financial Crises: Theory and Evidence (5 credits)

In Fall 2018, we are opening a new undergraduate course on financial crises, taught by two Moody's economistsMartin Janíčko and Kamil Kovář. The course is recommended for the 2nd and 3rd year students.

The course JEB152 Recent Financial Crises: Theory and Evidence describes two recent financial crises and introduces theoretical models and evidence that explain the crises.

Course description: Two recent financial crises are covered in the course: the global financial crisis of 2007-2008 and European sovereign debt crisis of 2010-2015. In historical part, we will talk in detail about the narrative of the crises before discussing the possible causes of the crises and the dilemmas facing policy-makers when dealing with them. At the end of the course we will also study the macroeconomic developments since the onset of global financial crisis until today. The two major crises will also serve as motivation for developing theoretical models that capture particular aspects of each crisis. After talking about the global financial crisis we will look at simple economic models of banks and bank runs, which will help us understand why and how was the initial shock propagated in systematic crisis. After talking about the European sovereign debt crisis we will look at economics of sustainability of public debt and at models capturing the possibility of self-fulfilling debt crises. 

Why should you take this course?  At micro level, these crises are source of ongoing changes to regulatory environment, influencing virtually all parts of financial sector. If you end up in job in any way related to finance, understanding recent financial crises will help you understand what is your company doing and why. Moreover, in the process of describing and analyzing the financial crisies we will learn about the structure and functioning of modern financial system. Even if you don't end up in the financial sector, this course will be useful for you: at macro level these crises continue to influence current macroeconomic policy and political environment. In addition, the course will help you apply mathematical methods from microeconomics and game theory. The course will also broaden your knowledge of empirical methods through discussion of several empirical analyses.

Final note: This course is highly complementary to a short compact course JEB145 Global Financial Crisis: Responses and Real Effectstaught by Nuria Suárez, Assistant Professor in Finance at the Universidad Autónoma de Madrid. Those undergraduate students who are strongly motivated in Finance will thus benefit from taking both courses. We expect that the brief course will be a bit more advanced that the foundational course.

Classes of JEB145 will take place in the week starting November 5. To facilitate visits to both course, classes of JEB152 will not be given in that particular week.

18.09.2018 - JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector (2 kredity)

Ve čtvrtek 27.9.2018 se uskuteční jednodenní kompaktní kurz JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector v místnosti 206. Kurz povede Prof. Maurizio Pompella a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně a taktéž i pro magisterské studenty. Detaily kurzu - viz syllabus. Počet míst v SIS je omezen.

 

11.05.2018 - Mapování inovačních kapacit ČR aneb analytická práce v Technologické agentuře ČR

TAČR zve všechny studenty a studentky na workshop "Co se dělá na TAČRu?", kde bude představena analytická činnost a mapování inovačních kapacit ČR. Termín workshopu je středa 29.5.2018 od 10 h přímo v prostorách agentury. V rámci TAČR je rovněž možná spolupráce fromou stáží a zpracování odborných prací na dohodnutých tématech.

10.05.2018 - Rektorský den

16.5. je rektorský den, budova bude otevřená od 7 - 17 h a knihovna zavřená.

20.04.2018 - Mimořádné přednášky z hospodářských dějin (Deborah Thom, Cambridge)

IES FSV UK srdečně zve všechny zájemce o hospodářské a sociální dějiny na dvě přednášky Dr. Deborah Thom z Faculty of History na University of Cambridge.  Jde o dvě přednášky kursu Cambridge Lectures in Economic History (JEB143), které jsou otevřeny nejen zapsaným studentům. Dr. Thom je přednese na následující témata: 

 • v uterý 24. dubna 2018 v 18:30-19:50 místnosti 314:  Women in the First World War in Britain
 • ve středu 25.dubna 2018 v 18:30 - 19:50 v místnosti 109:  Women, work, and family in and after the Russian revolution

Obě přednášky proběhnou na adrese IES FSV: Opletalova 26

Více informací včetně doporučené literatury k tématům najdete na stránkách předmětu Cambridge Lectures in Economic History (JEB143).

08.03.2018 - Public Lectures in Economic History (Cambridge Lectures)

We invite all who are interested in economic and social history to visit two public lectures by Dr. Amy Erickson (Faculty of History, University of Cambridge). The lectures are a part of the course called the Cambridge Lectures in Economic History (JEB143) that are open not only to enrolled students. Dr. Ericsson is going to discuss two topics:

Tu 20/3/2018 18:30-19:50/ Room 314 British economic history and its focus on employment and wages (across early modern Europe)

We 21/3/2018 18:30 - 19:50/ Rom 109 The significance of occupational structure as a proxy or economic development

Both lectures take place at the address of IES FSV: Opletalova 26

For more information including the recommended literature, see Cambridge Lectures in Economic History (JEB340).

26.02.2018 - Porada IES k zahájení LS 2017/18

Porada IES k zahájení LS 2017/18 se koná v úterý dne 27.2.2018, 12:30 - 13:50 h v místnost 314.

Program:

1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, PhD. s aktuálními informacemi
2/ informace o bakalářských programech 
3/ informace o magisterských programech 
4/ informace o doktorském studiu 
5/ různé

20.02.2018 - JEB043 Cambridge Lectures in Economic History

On Thursday, February the 22nd, we are opening a new and unique course based on cooperation with the University of Cambridge. In its first run, the course offers lectures and seminars focused on:

1. Labor, Standard of Living and Occupational Structure

 • British Economic History and its focus on employment and wages
 • The significance of occupational structure as a proxy for economic development

2. Women, Work, and the State

 • Women in the First World War in Britain
 • Women, work, and family in and after the Russian revolution

Lecturer for the first week is Dr. Amy L. Ericson from Faculty  of History, Robinson College, University of Cambridge.

For further information, please follow JEB 143.

13.11.2017 - Statistické konzultace

KPMS nabízí zaměstnancům a studentům Univerzity Karlovy i jiným zájemcům možnost statistických konzultací zdarma.Statistické konzultace jsou organizovány jako předmět, který zapisují studenti posledního ročníku magisterského studia oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Primárním cílem předmětu je naučit naše studenty aplikovat jejich znalosti v praxi a komunikovat s klienty. V rámci tohoto předmětu poskytujeme zdarma konzultační hodiny klientům, kteří o ně projeví zájem. Konzultační hodiny jsou vedeny studenty pod dohledem zkušeného statistika, trvají maximálně 45 minut a konají se pouze během semestru (v zimě od půlky října do vánoc, v létě od konce února do konce května). Kapacita konzultačních hodin závisí na tom, kolik studentů si v aktuálním semestru předmět zapíše. 

20.09.2017 - 1-denní kompaktní kurz Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector

V pátek 29.9.2017 se uskuteční 1-denní kompaktní kurz JEM141 - Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector v místnosti 206. Kurz povede Prof. Maurizio Pompella a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně a taktéž i pro magisterské studenty. Detaily kurzu - viz syllabus. Počet míst v SIS je omezen.

 

27.06.2017 - Oznámení o uzavření budovy IES

V pátek 7. 7. 2017 bude budova IES v Opletalově ul. uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

27.06.2017 - Výsledky hodnocení výuky za LS 2016/17

od 27.6.2017 jsou na webové stránce http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ dostupné výsledky hodnocení výuky za letní semestr 2016/17. Aktuální semestr je nejvýše v nabídce a je označen 2016_ls. Hodnocení se zúčastnilo 1412 studentů, bylo odesláno 7246 dotazníků.

10.05.2017 - Prodloužený termín: Cena prof. Františka Vencovského

Rektorka Vysoké školy finanční a správní paní Dr. Bohuslava Šenkýřová vyhlásila 6. ročník soutěže o Cenu prof. F. Vencovského. Soutěž je určena mladým ekonomům do 35 let. Informace o soutěži naleznete zde. Termín pro přihlášku je 12.6., termín pro odeslání textu je 30.9.

23.02.2017 - Výsledky hodnocení výuky za ZS 2016/17

Na webové stránce hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz se nacházejí výsledky hodnocení výuky za zimní semestr 2016/17.
Aktuální semestr je nejvýše v nabídce a je označen 2016_zs. Hodnocení se zúčastnilo 1545 studentů z 4600, bylo odesláno 8673 dotazníků.

03.02.2017 - JEM034 Corporate Finance: changes and replacements

Given the change of the main lecturer, the course JEM034 Corporate Finance is now rescheduled to Winter term. Those students who need the course to finish their degree are asked to enroll into either JEM100 Corporate Governance, or JEM094 Právo obchodních společností, or JEM128 Financial Modeling Using MS Excel, VBA. These courses will count as replacements and for that purpose will be temporarily awarded 6 credits.

Those students who need the course but have already taken JEM094, JEM100, and JEM128 are asked to directly contact Ms. Schnellerova. Their cases will be handled individually.

 

12.01.2017 - JEM174 Stata for Economists

There will be a crash weekly intensive course on Stata from Monday, February 13 until Friday, February 17, 2017.

The course is primarily designed for Master students who are not familiar with Stata, and is especially strongly recommended for students who plan to attend JEM007 Applied Microeconometrics course in Fall 2017. Advanced bachelor students with interest in applied work are encouraged to enroll as well.

The course will provide an introduction to the Stata software with emphasis on data analysis and management as well as the application of statistical and econometric methods. By the end of the course, students will be able to use Stata in order to conduct all parts of a standard research project.

Enrollment to the course will be through SIS from January 16 (10am) to February 13 (10am).

23.09.2016 - Porada IES k zahájení zimního semestru 2016/17

se koná dne 5.10.2016, od 11-12:20 h v místnosti 314.
Program: 
1/ úvodní slovo ředitele IES - PhDr. Martin Gregor, PhD. s aktuálními informacemi 
2/ informace o bakalářských programech - Doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
3/ informace o magisterských programech - Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
4/ informace o doktorském studiu - Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
5/ různé

19.09.2016 - 1-denní kompaktní kurz 30.9.2015 - Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector (2 kredity)

V pátek 30. 9. 2016 od 8:30 se uskuteční 1-denní kompaktní kurz JEM141 - Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector v místnosti 206. Kurz povede Prof. Maurizio Pompella a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně a taktéž i pro magisterské studenty. Detaily kurzu - viz syllabus. Počet míst v SIS je omezen. Zápis bude probíhat v SISu od pondělí 19. 9. 12 hodin do pátku 30. 9. do 8 hodin.

 

14.09.2016 - 23. ročník soutěže Mladý ekonom roku

Česká společnost ekonomická vyhlašuje již 23. ročník soutěže Mladý ekonom roku. Soutěže se mohou zúčastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktuklíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci 9. bienální konference ČSE, kde budou výsledky soutěže slavnostně vyhlášeny. 

Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou (česky zde, anglicky zde) do soutěže zasílejte výhradně na e-mailovou adresu cse@cse.cz do 17. října 2016.


Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20.000 Kč, za druhé místo 10 000 Kč, za třetí místo 5 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznánímmůže být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

 

Případné dotazy rád zodpoví garant soutěže: Martin Macháček, prezident ČSE (prezident@cse.cz). 

05.09.2016 - Časový harmonogram státních zkoušek

Magisterské státní zkoušky se konají 14.-15.9.2016, bakalářské státní zkoušky 6.9.2016. Časový harmonogram a sestavení zkušebních komisí najdete v příslušném prokliku.

23.08.2016 - CALL FOR ABSTRACTS: „Environmental Economics, Policy and International Relations: Energy and Climate Economic Modelling“

CALL FOR ABSTRACTS
The 18th Annual Conference „Environmental Economics, Policy and International Relations: Energy and Climate Economic Modelling“organised by Charles University & University of Economics, Prague

Date: 3rd – 4th November 2016

Place: Prague, Czech Republic

Deadlines:
September 15th, 2016 – extended abstracts or full papers to be sent to ines.horvathova@fsv.cuni.cz
September 20th, 2016 – paper acceptance confirmation
November 3rd – 4th , 2016 – Conference

More information here.
 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance