PhDr. Lenka Šťastná Ph.D. - Novinky

25.09.2018 - Pobyt v Rakousku v rámci CEEPUS

IES FSV UK má možnost vyslat jednoho studenta na LS 2018/2019 na University of Applied Sciences Burgeland v rámci programu CEEPUS. Aktuální výše stipendia do Rakouska v rámci CEEPUS činí 1050 euro měsíčně (pobyt lze financovat v délce 4 měsíců). Zájemci nechť zašlou CV, motivační dopis a výpis známek Lence Šťastné na lenka.stastna@fsv.cuni.cz do 15.10.2018. Vybraný zájemce poté podá přihlášku do online systému CEEPUS, kde je stanoven termín 31.10.2018. Pouze přihláška vybraného kandidáta bude schválena. Více informací o CEEPUS programu v prokliku.

25.09.2018 - Podpora krátkodobých studentských mobilit

V rámci programu Podpora internacionalizace na UK mohou studenti žádat o finanční podporu na zahraniční letní školy, neplacené stáže, mezinárodní soutěže či studentské konference. Žádosti je možné podávat od 1.10.2018 do 31.10.2018 prostřednictví online systému. Informační seminář pro studenty ohledně podávání žádostí proběhne 1. 10. 2018 v 15:45 v Celetné 20, v Zelené posluchárně. Další informace najdete v Opatření rektora 35/2018.

06.09.2018 - JEB144 Introduction to Urban Economics (2 credits)

We invite all students to the special course by prof. Jan K. Brueckner, Professor of Economics at the University of California Irvine, a leading global expert in urban economics. The primary objective of the course is to provide students with basic concepts in urban economics. The course will cover two of the key topics in the field: reasons for the existence of cities, and the economics of urban spatial structure.

The course will run in the week September 24-27, 2018. Enrollment to the course is allowed from September 1, 2018 till September 24, 2018.

06.09.2018 - Získejte finance z Fondu mobility UK

OZS informuje o možnosti získat prostředky na studijní či vědecký pobyt v zahraničí z Fondu mobility UK pro bakalářské, magisterské, ale i doktorské studenty. Financují se budoucí pobyty, v tomto případě od prosince 2018. Žádat mohou studenti vyjíždějící přes meziuniverzitní, mezifakultní dohody, ale i ti, kteří vyjíždí jako "freemovers". Doktorští studenti mají větší šanci získat finance na svůj vědecký pobyt, pokud vyjedou v rámci meziuniverzitní dohody. Nicméně doporučujeme si podat žádost i v případě výjezdu jako "freemovers". Určitá šance získání finančního příspěvku je i v případě účasti na letní škole. Termín podání žádostí je 8. října 2018. Vyhlášku OZS naleznete zde.

10.08.2018 - Studujte v Rusku, Pekingu, Koreji nebo Hong Kongu

OZS informuje o dovýběrech na výjezdy v rámci mezifakultních dohod v letním semestru 2018/2019. Volná místa jsou na New Economic School v Moskvě, Peking University HSBC Business School a mimo jiné i na univerzitách v Jižní Koreji a Hong Kongu. Termín přihlášek je 28. srpna 2018.

22.05.2018 - Vládní stipendium do Jižní Koreje

FSV obdržela nabídku jednoho vládního stipendia na univerzitě Kyung Hee v Jižní Koreji v ZS 2018/2019. Nabídka platí pro české studenty v bakalářských programech. Termín přihlášek je 29. květen 2018. Více informací v prokliku.

20.02.2018 - Stipendijní pobyt na University of St. Thomas

OZS informuje o nabídce stipendijního studijního pobytu na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v ak. roce 2018/2019 v rámci Kucera Scholarship. Stipendium pokrývá náklady na školné, univerzitní pojištění, ubytování a stravu v kampusu. Uzávěrka přihlášek je 5. března 2018.

05.02.2018 - ERASMUS+ 2018/2019 informace a schůzka

OZS informuje o možnostech studijních pobytů v zahraničí v rámci programu ERASMUS+. Přihlášky je možné podávat od 15. února do 28. února. Více informací najdete ve vyhlášce OZS zde. Přečtěte si také vyhlášku IES o požadavcích a kritériích výběru na IES zde, nebo se podívejte sem. Pokud se chcete dozvědět o tomto programu více, přijďte na Erasmus+ meeting v pondělí 12.2.2018 od 13:00 ve 314.

05.02.2018 - Stipendia do Číny

Čínská vláda nabízí českým studentům stipendia ke studijním či výzkumným stážím v Číně v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2018/2019, jakož i ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v Číně počínajících akademickým rokem 2018/2019. Více informací naleznete zde, seznam čínských univerzit zde. Termín odevzdávání přihlášek je 19. února 2018 do 15 hod na MŠMT.

Od LS bude na IES k dispozici lektor čínštiny pro bezplatnou intenzivní výuku, která bude určena zejména studentům, kteří plánují do Číny vycestovat.

16.01.2018 - Pobyty v Austrálii, Číně, Koreji a Rusku

OZS informuje o dovýběrech na pobyty v rámci mezifakultních dohod v ZS 2018/2019. Volná místa jsou mimo jiné na Australian National University, Peking University HSBC Business School, City University of Hong Kong, Sogang University a Kyungpook National University v Jižní Koreji a na The New Economic School v Moskvě, přehled zde. Termín odevzdání přihlášek je 2.2.2018 do 11:00 na OZS.

16.01.2018 - Stipendijní pobyty v Německu a ve Švýcarsku

OZS informuje o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2018/2019 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými univerzitami. Bližší informace naleznete zde. Termín podávání přihlášek je 2.2.2018 v 11:00 na OZS.

25.10.2017 - Stipendijní pobyty v zahraničí v rámci mezivládních dohod

OZS informuje o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy v rámci mezivládních dohod. Nabídku najdete v prokliku. V současnosti jsou aktuální pobyty v Německu se stipendiem DAAD - termín přihlášek 15.11.2017.

10.10.2017 - Vyjeďte studovat za Atlantský oceán: Montreal, State University of NY a další

OZS informuje o vypsání výběrových řízení na pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v zimním semestru 208/2019. Vybírat můžete z několika univerzit v USA (nabízí se především State University of New York), ale můžete vyrazit i do Kanady (Université de Montréal, McGill University), Mexika, Brazílie, Chile, nebo Peru. Více informací najdete v prokliku. Termín podávání přihlášek je 3. listopadu 2017 na OZS.

10.10.2017 - Semestrální pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu

OZS informuje o možnosti výjezdu na studijní pobyt v ZS 2018/2019 do Austrálie (University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University a Macquarie University) a na Nový Zéland (University of Otago) v rámci meziuniverzitní dohody. Termín odevzdání přihlášek na OZS je 3. listopadu 2017.

10.10.2017 - Semestrální pobyty v Japonsku

OZS informuje o možnosti výjezdu na studijní pobyt v ZS 2018/2019 do Japonska (Kobe University, University of Tsukuba, Waseda University, Doshisha University) v rámci meziuniverzitní dohody. Termín odevzdání přihlášek na OZS je 3. listopadu 2017.

04.10.2017 - Studujte na Australian National University

OZS informuje o vyhlášení výběrového řízení na stipendijní pobyty na Australian National University, která patří mezi 20 nejlepších univerzit na světě, v ZS 2018/2019. Termín pro odevzdání přihlášek je 25. října 2017. Všechny nabídky výjezdů v rámci mezifakultních dohod najdete zde.

04.10.2017 - Semestrální pobyty na nejlepší ruské ekonomické škole

OZS vyhlásilo výběrové řízení na pobyty na The New Economic School v Moskvě v ZS 2018/2019. Na NES kde vyučují absolventi z Harvardu, MIT a dalších předních vysokých škol. Nabídka platí pouze pro studenty IES. Termín odevzdání přihlášek na OZS je 25. října 2017. Přečtěte si zkušenosti z pobytu na NES zde. Další nabídku pobytů v rámci mezifakultních dohod najdete v prokliku.

04.10.2017 - Vycestujte na Peking University

OZS vyhlásilo výběrové řízení na pobyty na Peking University HSBC Business School v ZS 2018/2019 . Nabídka platí pouze pro studenty IES. Termín odevzdání přihlášek na OZS je  25. října 2017. Přečtěte si zkušenosti z pobytu v Pekingu zde. Další nabídku pobytů v rámci mezifakultních dohod najdete v prokliku.

04.10.2017 - Studijní pobyty v Koreji, Japonsku a Hong Kongu

OZS informuje o výběrovém řízení na stipendijní pobyty v ZS 2018/2019 v rámci mezifakultních dohod, přehled najdete zde. Můžete vycestovat do Japonska (International University of Japan), Jižní Koreje (Sogang University), či do Hong Kongu (zkušenosti z pobytu si přečtěte zde). Termín odevzdání přihlášek je  25. října 2017.

14.09.2017 - Semináře o studiu v zahraničí

Informační, poradenské a sociální centrum UK pořádá v nadcházejícím semesteru cyklus seminářů o studiu v zahraničí. Studenti se dozví, jak vycestovat přes Erasmus+, do USA a Kanady, Číny, či Neměcka, Rakouska a Švýcarska. První seminář o možnostech zahraničích stáží pro doktorandy se koná 10. října 2017. Všechny semináře proběhnou v češtině.

25.04.2017 - Opportunity for transfer to the double-degree program CSF

We offer 4 places for students who would like to transfer from the Czech Master program to the double-degree program Corporate Strategy and Finance and spend winter semester 2017/2018 at the Sciences Po of the University of Strasbourg. Successful students will obtain two diplomas, one from the Charles University and one from the University of Strasbourg. 

To be eligible for the transfer, students must have all the 1st-year obligatory courses of the CSF program passed (with A or B grade). The deadline for application is May 31, 2017. The application should include a CV, a letter of motivation and a transcript of grades and should be handed in to Lenka Stastna. If you have further questions, please contact Lenka Stastna at stastna@fsv.cuni.cz.

27.02.2017 - Informace k přihláškám

Studenti, kteří se hlásí na Erasmus+ studijní pobyty v roce 2017/2018 a kteří přešli v rámci svého studia na nově akreditovaný obor, si opatří na studijním oddělení transkript z celé doby pobytu. Transkripty vystavuje paní Šimorová. Termín pro odevzdání papírových přihlášek se vzhledem k této záležitosti prodlužuje do 1.3.2017 15:00. V centrální aplikaci však musí být všechny přihlášky v původním deadlinu!

08.02.2017 - Stipendijní pobyty v Číně 2017/2018

OZS informuje o nabídce stipendií v Číně od ak. roku 2017/2018. Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2017/2018. Více informací zde.

02.12.2016 - Magisterské studium na Ecole normale supérieure of Paris

Prestižní Ecole normale supérieure of Paris přijme deset studentů za zahraničních univerzit v oborech Arts and Humanities. Studenti mají osobního vedoucího a dostávají stipendium, aby získali co nejlepší podmínky ke studiu. Více informací v prokliku.   

08.11.2016 - Zlepšete si němčinu na letním jazykovém kurzu

OZS informuje o nabídce letních jazykových kurzů na univerzitách v Německu, kam lze vycestovat v rámci meziuniverzitních dohod. Termín odevzdání přihlášek na OZS je 30. listopad 2016. Více informací najdete zde.

 

 

25.10.2016 - Stipendia pro studium v Německu

OZS informuje o možnostech stipendií pro studium v Německu pro doktorandy a magisterské studenty: Europa Universität Viadrina (termín 6.11.2016), stipendia v Bavorsku (termín 1.12.2016), studijní a badatelská stipendia KAAD (termín 15.1.2017).

18.10.2016 - LSE Summer School

London School of Economics and Political Science organizuje přes léto letní školu, kde nabízí více než 80 kurzů v délce 3 týdnů. Více informací o letní škole v prokliku. Studenti mohou žádat o finační podporu z Fondu mobility (termín v březnu).

19.09.2016 - The Czech Economic Review, Vol. 9, No. 3

A new issue of the Czech Economic Review is just coming out. See table of contents:

09.06.2016 - Krátkodobá studijní stáž v Japonsku

OZS informuje o možnosti zúčastnit se krátkodobé studijní stáže v Japonsku v rámci programu MIRAI, která proběhne v termínu 6.-13.9.2016. Více informací najdete v prokliku.

11.05.2016 - Letní školy: Wroclaw a Antwerpy

University of Antwerp organizuje Antwerp Summer University "European Financial Regulation", více zde. Wroclaw University pořádá Summer School on "Doing business in Central and Eastern Europe: Managerial Skills and Entrepreneurship", více informací zde.

11.04.2016 - Vyjeďte studovat za Atlantický oceán: Montreal, State University of New York a další

OZS informuje o vypsání výběrových řízení na pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru 2016/2017. Vybírat můžete z několika univerzit v USA (nabízí se především State University of New York), ale můžete vyrazit i do Kanady (Université de Montréal), Mexika, Brazílie, Chile, nebo Peru. Více informací najdete v prokliku. Termín podávání přihlášek je 11. května na OZS.

31.03.2016 - The Czech Economic Review, Vol. 9, No. 2

A new issue of the Czech Economic Review is just coming out. See table of contents:

The journal is published by the Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Martin Gregor (Managing editor, Charles University), Jozef Baruník (Academy of Sciences of the Czech Republic; Charles University, Prague), Milan Vlach (Charles University; KCGI, Kyoto) and Miloslav Vošvrda (Academy of Sciences of the Czech Republic; Charles University, Prague).

24.03.2016 - Letní škola v Madridu

OZS informuje o možnosti přihlásit se na Summer School of Economics and Business organizovanou Faculty of Economics and Business Studies, Universidad Autónoma de Madrid. Studenti UK mají slevu 25% ze školného. Další informace v prokliku.

18.03.2016 - IESEG International Summer Academy v Paříži

IESEG School of Management v Paříži pořádá letní školu na téma Global Business & Management. Studenti UK mají slevu 10% ze školného. Více informací v prokliku.

15.03.2016 - Cologne International Summer University 2016

OZS informuje o možnosti nominovat 1 studenta na letní školu v Kolíně nad Rýnem, kde lze studovat předměty z oblasti managementu, ekonomie i sociálních věd. Termín pro nominace je 31. března. Prosím v případě zájmu kontaktujte co nejdříve pana Procházku z OZS.

02.03.2016 - Erasmus+: pohovory

Pohovory pro studijní pobyty v rámci Erasmus+ se uskuteční v pátek 4. března 2016. Každý žádající student obdržel pozvánku emailem. V případě, že někdo pozvánku nedostal, nechť se mi prosím urychleně ozve.

23.02.2016 - Stipendijní pobyty v Koreji

OZS informuje o možnosti stipendijního pobytu na Korean Advanced Institute of Science and Technology na základě meziuniverzitní dohody (termín přihlášek 3. března 2016) a stipendijního pobytu v Koreji přes mezivládní dohody (termín přihlášek 22. března 2016).

07.02.2016 - Erasmus+ indicative matching simulation

Abychom studentům pomohli zjistit, jaké alternativní univerzity pro studijní pobyty v rámci Erasmus+ jsou pro ně dostupné vzhledem ke zvoleným univerzitám ostatních studentů, vytvořili jsme Erasmus+ matching simulation file. Čím více studentů se této simulace zúčastní, tím přesnější výsledky lze získat. Google tabulka je dostupná, pokud se student přihlásí pod svým fakultním gmail účtem. Odkaz najdete zde. Prosím přečtěte si pozorně instrukce, kde jsou uvedeny i omezení simulace. Informace, jak probíhá výběr na studijní pobyty Erasmus+ najdete zde.

18.01.2016 - Semestrální pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu

OZS informuje o možnosti výjezdu na studijní pobyt do Austrálie (University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University a Macquarie University) a na Nový Zéland (University of Otago) v rámci meziuniverzitní dohody. Termín odevzdání přihlášek na OZS je 3. února 2016. Více informací najdete zde. Upozorňujeme také, že v nejbližší době proběhne výběr 2 kandidátů na Australian National University (Canberra), kam bude možné vycestovat v rámci mezifakultní dohody.

18.01.2016 - Zlepšete si němčinu na letním jazykovém kurzu

OZS informuje o nabídce letních jazykových kurzů na univerzitách v Německu a Švýcarsku, kam lze vycestovat v rámci meziuniverzitních dohod. Termín odevzdání přihlášek na OZS je 3. únor 2016. Více informací najdete zde.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB