PhDr. Jiří Kukačka Ph.D. - Novinky

06.03.2018 - Volný přístup k plné databázi Emerging Markets Information Service

Do 31. 3. 2018 je k dispozici volný přístup ke kompletní celosvětové databázi EMIS GLOBAL obsahující jinak obtížně dostupné makroekonomické přehledy, firemní údaje a výkazy, monitoring médií, ekonomické výzkumy a analýzy všech světových "emerging markets". Ke standardnímu předplacenému pokrytí střední a východní Evropy je do konce března možnost využít kompletní verzi, pokrývající i oblasti jižní Ameriky, Blízkého Východu, Asie a Afriky. EMIS se tak může stát optimálním zdrojem dat pro vaše teze, seminární práce, či jiné výzkumné projekty.

Přístup k databázi je zajištěn bez předchozí registrace prostřednictvím vzdáleného univerzitního přístupu. Po registraci zaškrtněte "My full subscription" a kliknětě na tlačítko "Continue". Více informací naleznete v sekci Databáze a software. V případě technických potíží kontaktujte Jiřího Kukačku.

28.03.2017 - Update - EMIS database online tutorial today, March 28, 19:30

Join the meeting at 19:30: https://join.me/emis-pl-1

On a computer, use any browser. Nothing to download. On a phone or tablet, launch the join.me app and enter meeting code: emis-pl-1

Contact Jiri Kukacka in case of any technical difficulties. The number of logged users will be temporarily increased so that you can work with the database in real time.

Interactive online tutorial on Emerging Markets Information Service (EMIS) database delivered by Mr. Krzysztof Grzybowski, Account Manager for CEE. 

EMIS delivers deep, rich, and hard to get company and industry data, multi-source news, research, and analytics. At the present, Central and Eastern Europe area is available to the students. EMIS may thus constitute an optimal data source for your theses/term papers/research projects on the CEE region.

This database can be accessed without any previous registration by 5 simultaneously logged users via the remote University access. See Databases and software for more info.

13.12.2015 - Thomson Reuters Data Workshop

Zbývá několik volných míst na Thomson Reuters Data Workshopu zaměřeného na základy ovládání databáze Eikon for Wealth Management. Workshop se koná ve středu 16.12. od 15:30 v místnosti 016. V případě zájmu je nutná rezervace předem na jiri.kukacka@fsv.cuni.cz.

 

10.11.2015 - Discussion with Financial Markets Experts

Ve středu 11. 11. se od 17 hodin uskuteční v aule 314 přednáška E-klubu DISCUSSION WITH FINANCIAL MARKETS EXPERTS. Vystoupí Jan Kubík (country director Thomson Reuters), který nabídne vhled do světa informací v bankovnictví a poradí, jak získat profesionální data pro psaní bakalářských a diplomových prací, dále Matěj Turek (portfolio manager Meridon Global Equity Fund) s tématem "CFA® Program - Great Resources for Your Studies" a Dina Lašová (relationship manager of the Power Exchange Central Europe), která představí praktickou stránku obchodování s energiemi. Přednáška proběhne v angličtině.

Na přednášku dále naváže TRAINING DATA WORKSHOP (čtvrtek 19. 11. od 15:30 v PC labu 016) zaměřený na práci s databází Thomson Reuters Eikon for Wealth Management poskytující finanční informace v reálném čase a historická finanční a makroekonomická data ke stažení. Workshop bude veden profesionálním lektorem z Thomson Reuters. Z důvodu omezeného počtu míst proběhne registrace účastníků předem, informace o registraci budou poskytnuty v průběhu středeční přednášky.

Studentům IES je umožněn přístup do databáze zdarma. Data lze standardně využít pro pro studijní účely a psaní závěrečných prací. Více informací zde.

28.10.2015 - Informace z říjnového zasedání Akademického senátu FSV UK

V prokliku naleznete zápis z říjnového zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly: informace z Ekonomické komise (změny v principech pro rozdělování rozpočtu FSV 2016 a mezi-institucionální princip koheze), průběh listopadových (nově elektronických) voleb do AS FSV UK a AS UK, předávání Zlatých kurzů za loňský AR. Detaily naleznete v zápisu. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

07.10.2015 - Informace z mimořádného zářijového zasedání Akademického senátu FSV UK

V prokliku naleznete zápis z mimořádného zářijového zasedání Akademického senátu FSV UK (29. 9.) svolaného z důvodu ukončení pracovního poměru tajemníka FSV UK ve zkušební době. Ve stejném dokumentu dále naleznete zápis ze zasedání předsednictva AS FSV UK (31. 8.) svolaného v rychlé reakci ze stejného důvodu. Akademický senát FSV přijal dvě důležitá usnesení: "AS FSV UK vyjadřuje souhlas s rozhodnutím děkana FSV UK zrušit pracovní poměr tajemníku FSV UK panu Ulrichovi ve zkušební době a důvody, které k němu vedly, považuje za relevantní." (č. 9) a "AS FSV UK vítá kontrolu FSV UK ze strany oddělení vnitřního auditu rektorátu UK probíhající v souvislosti s obviněními pana Ulricha." (č. 10). Zápis obsahuje detailní informace z obou jednání. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

24.06.2015 - Usnesení červnového zasedání Akademického senátu FSV UK

V prokliku naleznete seznam schválených usnesení z červnového zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly: změny v Harmonogramu AR 2015/15 (magisterské teze), Výroční zpráva FSV UK 2014, rozpočet Stipendijního a Sociálního fondu, vyhlášení voleb do AS FSV UK a AS UK na na 25.–27. 11. 2015. Detailní informace budou následovat v podobě zápisu po jeho zveřejnění na webu FSV. Zápis z květnového zasedání naleznete zde. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

29.04.2015 - Usnesení květnového zasedání Akademického senátu FSV UK

V prokliku naleznete seznam schválených usnesení ze včerejšího "květnového" zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly: schválení návrhu rozpočtu FSV UK na rok 2015, schválení možnosti elektronických voleb, schválení elektronického hodnocení předmětů již pro probíhající semestr a související přesun hodnocení do zkouškového období, změny ve Statutu FSV (zvl. jednorázové prodloužení funkčního období budoucího senátu pro vytvoření ročního překryvu funkčních období Senátu a děkana). Dále byla schválena podpora dalších projektů v rámci Studentských peněz. Detailní informace budou následovat v podobě zápisu z jednání jakmile bude zveřejněn na webu FSV. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

29.04.2015 - Facebook Akademického senátu FSV UK

Nová faceboková stránka Akademického senátu FSV UK slouží k aktuálnímu informovaní o dění na Fakultě, o programech zasedání (zasedání jsou veřejná a v případě zájmu jste vítáni) a výsledcích jednání, či o Studentských penězích a podpořených projektech. Budeme potěšeni, když ji navštívíte!

16.04.2015 - Informace z dubnového zasedání Akademického senátu FSV UK

V prokliku naleznete zápis z dubnového zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly: jmenování nové proděkanky pro zahraniční styky dr. Zuzany Kasákové, situace v CESES, schválení změn ve Volebním a jednacím řádu AS FSV UK a návrh možnosti elektronických voleb, situace ohledně studentského festivalu JinoniceJinak. Detaily naleznete v zápisu. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

01.04.2015 - Informace z březnového zasedání Akademického senátu FSV UK

V prokliku naleznete zápis z březnového zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly: představení nového tajemníka FSV pana Mgr. Josefa Ulricha, MBA, změny v Harmonogramu akademického roku 2015/2016, nová pozice proděkanky pro ekonomiku, kterou se stala dosavadní proděkanka pro doktorské studium PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. z IES, a zavedení Google Apps pro studenty (zvl. nových emailových účtů, které se od 1. března staly primární studentskou adresou v SIS). Detaily naleznete v zápisu. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

22.12.2014 - Informace z listopadového a prosincového zasedání Akademického senátu FSV UK

V proklicích naleznete zápis z listopadového a prosincového zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly v listopadu: podmínky přijímacího řízení do doktorského studia, volba PhDr. Ing. Petra Soukupa do Rady vysokých škol, informace z výběrových řízení na vedoucí CIVT, studijního oddělení, KJP a ředitelů institutů; v prosinci: Studentské peníze 2014, převolení předsednictva AS FSV UK, předávání Zlatých kurzů, doplňovací volby do AS UK - senátorem se stal Jan Málek z IES, změna Pravidel pro sestavování rozpočtu FSV UK, změny Volebního a jednacího řádu a Statutu FSV UK. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

17.11.2014 - Informace z říjnového zasedání Akademického senátu FSV UK

V prokliku titulku naleznete zápis z říjnového zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly: reakreditace bak. a mag. studijních programů Ekonomie a finance, Economics and Finance; vyhlášení doplňovacích voleb do AS UK (25. a 26. 11. 2014); jmenování čestných členů Vědecké rady FSV UK (z IES prof. Michal Mejstřík). Zápis z listopadového jednání bude na novinkách IES uveřejněn hned po jeho zveřejnění na webu Senátu. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

21.02.2013 - JEM116 Applied Econometrics - semináře začínají až 28. 2. 2013

Semináře k předmětu JEM116 Applied Econometrics začínají až večerním seminářem 28. 2. 2013 (18:30 - 19:50). Stejným tématem pokračují čtvrteční dva semináře (11:00 - 13:50) o týden později. Dnes tedy je úvodní přednáška, ale není seminář. 

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB