Mgr. Lucie Křížová M.A. - Novinky

22.09.2017 - Vyhlášení GAUK - 2018

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2018. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Ke stažení:


Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 9. října 2017.

Informační semináře pro žadatele se budou konat 10. října od 14:30 a 13. října od 10:00 v místnosti H212, Smetanovo náb. 6 (budova Hollaru).

Termín elektronického podání na odd. vědy: 10. listopadu 2017.

 

 

18.09.2017 - ParaoptXI: The 11th Conference on Parametric Optimization

From September 19 till September 22, a conference on parametric optimization and related topics ParaoptXI will take place in the premises of the IES FSV UK.

Parametric optimization is a part of mathematical programming and has emerged as an exciting research area in theory, numerics and applications. ParaoptXI welcomes papers as well as proposals for special sessions on any area in parametric optimization or other disciplines of operations research, like stochastic programming, complementarity problems, mixed-integer problems, model-building, numerical methods, multi-objective optimization and optimal control.

Plenary Speakers:

• René Henrion (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Berlin, Germany)

• Diethard Klatte (University of Zürich, Zürich, Switzerland)

• Michal Kočvara (The University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom)

• Alexander Kruger (Federation University, Ballarat, Australia)

• Boris Mordukhovich (Wayne State University, Detroit, USA)

For more information visit the conference website.

12.09.2017 - Článek Tomáše Havránka publikován na VOX

Článek našeho kolegy Tomáše Havránka a viceguvernéra ČNB Mojmira Hampla byl zveřejněn na ekonomickém portálu VOX. Autoři v článku Headline inflation measures shouldn’t ignore costs of home ownership naznačují, že zahrnutí nákladů na vlastnictví nemovitostí do tzv. HICP, nejdůležitější evropské inflační statistiky, by bylo prospěšné pro měnová a makroprudenční opatření.

Celý článek si můžete přečíst zde.  

11.09.2017 - Directa University Trading Challenge

Společnost Directa zve studenty IES k účasti v sedmém ročníku soutěže University Trading Challenge.

Pravidla letošní soutěže:

Mistrovství bude rozděleno do dvou hlavních fází. První fáze je kvalifikační, kdy každý tým obchoduje pouze s virtuálním kapitálem. Ve druhé fázi bude vybráno dvacet pět nejlepších týmů, kterým budou na obchodování poskytnuty reálné peníze.

Do kvalifikační fáze mohou být zapsány týmy tvořené 2 až 5 studenty. Není žádný limit pro počty týmů pro jednotlivé fakulty. Všichni studenti, kteří se účastnili předchozích ročníků, jsou vítáni. Každý tým bude využívat obchodní platformu Directa se všemi doplňky, platformou technické analýzy "Visual Trader" a počáteční virtuální kapitál 5 000 EUR.

Nejlepších 25 týmů v žebříčku budou mít právo pokračovat do finálního kola mistrovství. Kromě toho bude všem členům týmu, který získal nejlepší výsledky přiznáno stipendium ve výši 1 000 EUR v souladu s čl. 6 - D.P.R. 26. října 2001, č.430.

V závěrečné fázi se všem týmům, které se budou účastnit této fáze, poskytne společnost Directa 5 000 eur reálných peněz, s nimiž budou moci obchodovat na živých trzích po dobu 4 měsíců.

Tým, který dosáhne nejlepšího výsledku na konci soutěže (1.červen 2018), bude vyhlášen vítězem soutěže University Trading Challenge. Zisky, bez provizí a daní, budou rozděleny mezi ziskovými členy týmů, zatímco jakékoli ztráty bude hradit společnost Directa. Týmy, které ztratí 40% nebo více počátečního kapitálu, budou v soutěži pozastaveny.

V obou fázích je povoleno využívání pákového efektu, který například umožní investovat do akcií více než 25 000 EUR.

Jako poděkování udělí společnost Directa referenčnímu lektorovi vítězného týmu cenu 20 000 eur, která může být využita pro didaktické a / nebo výzkumné projekty.

Přihlášky do soutěže přijímáme od 12. června do 29. září 2017

První fáze bude zahájena 5. září 2017 a končí 7. prosince 2017

Závěrečná fáze začne 9. února 2018 a skončí 1. června 2018

Veškeré podrobnosti naleznete zde: http://www.unichallenge.eu/index_en.html

V případě jakýchkoliv dalších dotazů neváhejte kontaktovat organizátory soutěže na čísle +420 212 242 174, na webu http://cz.directa.com nebo e-mailem  na adrese info@directaczech.cz .

06.09.2017 - Den otevřených dveří pro program BEF

Srdečně zveme všechny zájemce o anglický bakalářký program Bachelor in Economics and Finance na Den otevřených dveří, který se uskuteční v budově IES FSV UK v Opletalově ul. v pondělí 11. září od 16:00

Součástí programu budou ukázky přednášek za účasti několika přednášejících, možnost pohovořit se současnými studnety IES či společná prohlídka budovy IES. Učitelé a rodiče jsou také zváni.

Podrobný program naleznete zde

Odkaz na Facebook Event

06.09.2017 - Naši kolegové, Julie Chytilová a Michal Bauer, získali prestižní ocenění Exeter Prize 2017

Článek našich kolegů, Michala Bauera a Julie Chytilové, který vznikl ve spolupráci s Vojtěchem Bartošem (LMU) a Filipem Matějkou (CERGE-EI), vyhrál letošní ročník prestižní ceny Exeter Prize za nejlepší článek v impaktovaném časopise v rámci oborů experimentální ekonomie, behaviorální ekonomie a teorie rozhodnutí.

Vítězný článek "Attention Discrimination: Theory and Field Experiments with Monitoring Information Acquisition", který byl publikován v American Economic Review, byl vybrán komisí složenou z předních odborníků v oboru (Glenn Harrison  z Georgia State University, Michael Mandler z Royal Holloway, University of London aMichel Regenwetter z University of Illinois).

Autoři vítězného článku navštíví University of Exeter, kde převezmou cenu a budou mít možnost prezentovat svůj článek na veřejné přednášce.

Mezi dalšími nominovanými články byly následující práce:

- Arthur E. Attema, Han Bleichrodt, Yu Gao, Zhenxing Huang and Peter P. Wakker. "Measuring discounting without measuring utility." published in American Economic Review.

- Stefano Ballieti, Robert L. Goldstone and Dirk Helbing. "Peer review and competition in the Art Exhibition Game." published in Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Daniel L. Chen, Tobias J. Moskowitz and Kelly Shue. "Decision making under the gambler’s fallacy: evidence from asylum judges, loan officers, and baseball umpires." published in the Quarterly Journal of Economics.

- Cary Frydman and Colin F. Camerer. "Neural evidence of regret and its implications for investment behavior." published in the Review of Financial Studies.

Minulá ocenění si můžete prohlédnout zde.

K ocenění blohopřejeme!

 

04.09.2017 - Mladý ekonom roku - 24. ročník soutěže

Česká společnost ekonomická vyhlašuje 24. ročník soutěže Mladý ekonom roku. Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (věkový limit platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci Valného shromáždění ČSE, kde budou výsledky soutěže slavnostně vyhlášeny. 

Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně na e-mailovou adresu cse@cse.cz do 20. října 2017.

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20 000 Kč, za druhé místo 10 000 Kč, za třetí místo 5 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Případné dotazy rád zodpoví garant soutěže: Martin Macháček, prezident ČSE (prezident@cse.cz).

Výzva ke stažení zde.

Přihláška ke stažení zde

04.09.2017 - E-GO 2017

Tradiční seznamovací kurz pro studenty prvních ročníků IES FSV UK, tzv. "E-GO 2017", který se uskuteční v termínu od 14. do 17. září se již blíží. Pokud jste se ještě nepřihlásili, máte stále možnost tak učinit do 7. září.

Pro podrobnější informace navštivte stránku s událostií na Facebooku, kde najdete také kontaktní informace na organizátory.

31.08.2017 - ModelOff Competition 2017

ModelOff is the world’s largest professional competition for Microsoft Excel, Financial Analysis, Investment Analysis and Financial Modelling. The annual international competition attracts thousands of leading professionals and students from more than 100 countries. Participants compete in two online qualification rounds in topics that range from advanced discounted cash flow modelling, quantitative analysis of infrastructure projects to innovative challenges in Microsoft Excel. The best competitors are flown to London for the Top 16 World Finals event.

Learn more about ModelOff at the official website. You can register for the event online, with the reduced 20 USD registration fee for the university students. Round 1 is taking place on September 23rd, 15:00 CET and will take approximately 3 hours to complete.

23.08.2017 - Článek Romana Horvátha na centralbanking.com

Článek našeho kolegy Romana Horvátha, vydaný ve Finské centrální bance, je zmiňován na nejčtejněším online deníku centrálních bankéřů centralbanking.com.

Článek zkoumá klíčové faktory finančního rozvoje v rámci jednotlivých států. Na základě bayesianského modelu autoři porovnávají různé teorie finančního rozvoje.

Ke zveřejnění blahopřejeme!

Článek na centralbanking.com si můžete přečíst zde.

07.08.2017 - Termín pro přihlášky na Visiting Master´s Scheme se blíží

Studenti magisterských oborů na IES mají možnost studovat program Visiting Master´s Scheme, který kombinuje studium na CERGE-EI a na IES FSV UK.

Program Visiting Master’s Scheme je nabízen především vysoce motivovaným magisterským studentům IES, kteří uvažují o následném doktorském studiu v oboru ekonomie a plánují kariéru v mezinárodní akademické sféře či v mezinárodních organizacích.

Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na webových stránkách programu.

Informace o podání přihlášky zde.

Termín podání přihlášky: 20. 8. 2017

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na visiting@cerge-ei.cz

01.08.2017 - Vyhlášení soutěží MZV ČR pro rok 2018

MZV ČR vyhlásilo výběrová řízení na podporu následujících projektů:

 • na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2018. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů. Tematickou prioritou je výročí sto let od vzniku Československa i Polské republiky.
  Podrobné informace a formuláře.
 • na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2018. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). Podporované aktivity: konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce veřejné diplomacie.
  Podrobné informace a formuláře.
 • na projekty na téma „Mezinárodní souvislosti roku 1968“. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). Podporované aktivity: konference a semináře, diskusní fóra, summity, publikace, akce veřejné diplomacie v Česku i zahraničí.
  Podrobné informace a formuláře.

Termíny pro zaslání na Odd. vědy FSV UK:

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

28.07.2017 - Ekonomie z jiné perspektivy – dojmy ze studia v zahraničí

Náš absolvent Matěj Opatrný, který právě dokončil magisterský program „Behavioural Economics“ na Erasmus University v Rotterdamu, píše o svých zkušenostech a dojmech ze studia v zahraničí. V čem se podle jeho názoru skrývají hlavní výhody programu a jak se žije studentům v Rotterdamu se dočtete v příspěvku zde.

27.07.2017 - Hlávkova kolej – volná ubytovací místa

Z důvodu nenaplnění kapacity na Hlávkově koleji je stále možné podávat žádosti do 2. kola.

Žádosti k podpisu pana děkana zasílejte do úterý 1. 8. 2017.

Podepsané žádosti je pak třeba doručit  doručit na rektorát UK (Odbor pro studium a  záležitosti studentů) do 3. 8. 2017.

Na Hlávkově koleji je v tomto roce pro studenty UK vyhrazeno 60 míst. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení). 

Odůvodnění (doporučení) žádostí musí být v souladu s již zmíněnými principy.

S případnými dotazy je možno se obracet na ing. Richarda Jiráska email: richard.jirasek@ruk.cuni.cz  

Vzor přihlášky je v elektronické podobě na adrese  http://www.hlavkovanadace.cz/kolej.php  

 

 

12.07.2017 - Prof. Roman Horváth editorem Open Economies Review

Náš kolega Roman Horváth byl jmenován členem redakční rady impaktovaného časopisu Open Economies Review.

Časopis Open Economies Review patří mezi renomované časopisy s vysokým impakt faktorem. Mezi další členy redakční rady patří významní světoví ekonomové, včetně Thomase J. Sargenta, držitele Nobelovy ceny, Lorenzo Bini Smaghiho, člena Výkonné rady ECB v letech 2005 - 2011 a současného ředitele představenstva Société Générale, Philipa R. Laneho, guvernéra Bank of Ireland.

Gratulujeme!

11.07.2017 - Ekonomie na UK v první stovce na světě

V červnu 2017 bylo zveřejněno nejnovější vydání prestižního žebříčku Global Ranking of Academic Subjects, podle kterého se ekonomie na UK umístila v první stovce univerzit na světě. Za skvělým umístěním stojí především výzkumná činnost obou ekonomických pracovišť na UK, totiž CERGE-EI a IES FSV UK. Jak vypadá synergie mezi CERGE-EI a IES FSV UK si mohou vyzkoušet i studenti IES, a to díky unikátní možnosti kombinovaného studia na magisterské úrovni, nazvané Visiting Master's Scheme.

Kvalita jednotlivých oborů je posuzována především počtem článků v odborných časopisech, citovaností ve srovnání se světovým oborovým průměrem, podílem mezinárodní publikační spolupráce a počtem publikací v nejvýznamnějších oborových časopisech.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Žebříček zde.

30.06.2017 - Vynikající diplomové práce LS 2017

Dovolujeme si oznámit, že níže uvedené diplomové práce obhájené v LS 2017 obdržely pochvalu ředitele IES FSV UK za vynikající diplomovou práci:

 • Martin Špolc: State capture as market distortion: Effect of political connections in the Czech Republic 
  (Advisor: Pavel Vacek)
  The thesis is the first empirical analysis of personal political connections to government ministers in the Czech Republic. The results of this analysis show that connected firms significantly underperform their similar rivals, but slightly improve their performance over the time of connection to minister in office and that connected firms gain significantly more subsidies which confirms subsidy allocation as a channel of rent extraction. 

Blahopřejeme autorům a děkujeme vedoucím za vynikající práci.

29.06.2017 - Roman Horváth byl jmenován profesorem ekonomie

Rádi bychom poblahopřáli našemu kolegovi Romanu Horváthovi ke jmenování profesorem pro obor ekonomické teorie. Jmenovací dekret převzal v Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Stanislava Štecha, v pátek 23. června 2017.

Tiskovou zprávu MŠMT naleznete zde.

20.06.2017 - IES FSV UK přijat do programu CFA Institute University Affiliation Program

Náš institut byl přijat do programu University Affiliation Program institutu Chartered Financial Analyst (CFA). České studijní programy na IES FSV UK byly uznány institutem CFA již v roce 2013 jako vůbec první v ČR. V květnu 2017 pak byly české i anglické bakalářské a magisterské programy přijaty do nového CFA University Affiliation Programu. Tyto studijní programy byly vyhodnoceny jako vhodné pro přípravu studentů na profesní zkoušky CFA.  

Díky členství IES FSV UK mají studenti také volný přístup k online materiálům CFA a mohou získat vyšší počet studentských stipendií pro částečné pokrytí nákladů na CFA zkoušky.   

Více informací o výhodách IES v rámci CFA Institute University Affiliation Program naleznete zde

20.06.2017 - Vynikající bakalářské práce LS 2017

Dovolujeme si oznámit, že níže uvedené bakalářské práce obhájené v LS 2017 obdržely pochvalu ředitele IES FSV UK za vynikající bakalářskou práci: 

 • Tereza Hudcová: Analysis of Czech P2P Lending Investors´ Behaviour Drivers 
  (Advisor: Petr Polák)
  This empirical study is an analysis of peer-to-peer lending market in the Czech Republic based on the dataset from platform Zonky and information from its investors. The results of this analysis show that investors in online environment behave way riskier than they actually should and that investors’ risk attitudes are domain specific.
   
 • Michal Kotrč: The Rise of Extreme Right: Evidence from the Slovak Parliamentary Election 
  (Advisor: Lenka Šťastná)
  By using a wide range of socio-demographic, economic and cultural variables on the municipal level, this thesis aims to explain electoral support for the extreme right Kotleba - People´s Party Our Slovakia in the 2016 parliamentary election in Slovakia. They found a significant positive effect of share of unemployed people on the electoral support on the electoral support for the extreme right-wing party, share of the young people and the share of people with a lower level of education. On the contrary, support for the Kotleba decreases with increasing share of old people and increasing share of Hungarian people in the municipalities.
   
 • Anna Kortusová: Revision of a Strategy In an Existing Entity
  (Advisor: Petr Balcar)
  Through a case study of an existing medium-size enterprise, this thesis aims to contribute to an understanding of the importance of a strategic management as part of a business management. The author first introduces the main concepts and stages of a strategic management process, then analyses an external and internal environment of the entity and identifies the key areas of the company’s future success. Anna uses a strategic management system Balanced Scorecard.
   
 • Vojtěch Molnár: Evaluating the Effects of Quantitative Easing in the UK Using the Synthetic Control Method 
  (Advisor: Tomáš Havránek)
  This thesis deals with a quantitative easing (QE). The first part focuses on the topic in detail, especially on the policy of the Bank of England and the second part estimates the effect of the policy on real GDP and inflation of the UK. Positive effect of QE on inflation is found, but its magnitude is surrounded by large uncertainty.
   
 • Vladimír Nahodil: Entropy as a Measure of Predictability in Financial Time Series 
  (Advisor: Ladislav Krištoufek)
  This work studies stock markets efficiency and predictability while distinguishing between developing and developed markets. Using the concepts of approximate entropy (ApEn), sample entropy (SampEn) and the estimates of the Hurst exponent, we can confirm lower overall efficiency of developing markets. The author also tests a particular investment strategy which finally seems to perform with lower risk; however with potentially lower accumulated returns due to smaller investing windows.

Blahopřejeme autorům a děkujeme vedoucím za vynikající práci.

16.06.2017 - Čím IES nejvíce přitahuje studenty? (Universum 2017)

Společnost Universum, největší kariérní nástroj svého druhu na světě, zveřejnil aktuální výsledky svého průzkumu provedého mezi 14 000 českými studenty. Naši studenti v průzkumu hodnotili IES na základě mnoha kritérií, např. nabídku kurzů, reputaci, zaměstnanost absolventů či studentský život.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že naší silnou stránkou je především vysoké uplatnění absolventů či široká nabídka a kvalita kurzů. Velmi kladně studenti rovněž vnímají přátelskou atmosféru a osobní přístup.

Na sobě pak studenti pozitivně hodnotí zejména své analytické schopnosti.  

Stále více také naši studenti využívají a kladně hodnotí kariérní podporu na IES. V rámci kariérních aktivit IES oceňují obzvláště prezentace potencionálních zaměstnavatelů, aktualizované nabídky stáží a možnost konzultací s kariérní poradkyní IES.

Prohlédněte si atributy, které jsou nejčastěji asociovány s naší školou, v přiložené prezentaci.

Hlavním cílem šetření Universum je získat relevantní informace pro zlepšení celkového pracovního prostředí a pomoci vysokým školám přiblížit se očekávání budoucích zaměstnavatelů jejich studentů. Výsledkem průzkumu je pak žebříček nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle názorů studentů vysokých škol. Více informací naleznete zde.

Všem zúčastněným děkujeme za poskytnutí objektivní zpětné vazby.

15.06.2017 - Research seminar by Xiaojing Meng (NYU Stern School of Business)

We cordially invite you to a research seminar by Xiaojing Meng, New York University, Stern School of Business: “Uncertainty about information endowment, option value of voluntary disclosure and investment efficiency”.

When: 20 June 2017, at 2 p.m.

Where: Opletalova 26, room 105

Leaflet with detailed information here.

For the full article, please contact Lucie Křížová at lucie.krizova@fsv.cuni.cz.

14.06.2017 - Research Seminar by Lenka Zboňáková, Humboldt-University in Berlin

We cordially invite you to a research seminar by Lenka Zboňáková,  Humboldt-University in Berlin, School of Business and Economics, Ladislaus von Bortkiewicz Chair of Statistics “Penalized Adaptive Method” (Li, X., Zboňáková, L. and Härdle W.K.).  

When: Wednesday, June 14, 2017, 6pm - 7pm

Where: Institute of Economic Studies, FSV UK, Opletalova 26, Prague 1, room 105  

Leaflet with detailed information here.   

Key words: variable selection, dynamics, SCAD penalty, adaptive method, propagation

14.06.2017 - Cena Wernera von Siemense o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce

Společnost Siemens vyhlašuje 20. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce. Studenti mohou přihlásit své studentské práce nebo výzkumné projekty.

 

Vítězové si rozdělí odměny v celkové výši 1000 000 Kč v následujících kategoriích:

 

 • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

   

 • Nejvýznamnější výsledek vývoje/ inovace

   

 • Nejlepší diplomová práce

   

 • Nejlepší disertační práce

   

 • Nejlepší pedagogický pracovník

   

 • Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“

   

 • Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“

   

Přihlášky zasílejte do 27. Listopadu 2017.

 

Více informací o soutěži naleznete zde.

 

13.06.2017 - Cena Josefa Vavrouška 2017

Studenti, kteří nyní ukončují své bakalářské, magisterské nebo doktorandské studium, mají možnost přihlásit svou závěrečnou práci do soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. 

22. ročník soutěže probíhá v kategoriích bakalářské, magisterské a dizertační práce na téma "Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace".

Do soutěže mohou být přihlášeny bakalářské, magisterské a diplomové práce obhájené ve stávajícím a předchozím akademickém roce s přiloženmi posudky a s informací o výsledku obhajoby.

Uzávěrka pro zasílání nominovaných prací je do 14. července 2017 do 12:00 hod.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete zde

12.06.2017 - Informace pro uchazeče na IES FSV UK

Studentům, kteří splnili podmínky pro přijetí na IES FSV UK, byla zaslána informace o podmínečném přijetí. Oficiální rozhodnutí bude studentů zasláno až poté, co dodají ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení FSV UK. Termín pro dodání maturitního vysvědčení je 31. 7. 2017.

Více informací naleznete zde.

S dotazy se neváhejte obrátit na studijní oddělení.

12.06.2017 - Global Management Challenge - rozhovor

V rámci dne otevřených dveří proběhla také prezentace našich úspěšných studentů, kteří vyhráli národní kolo soutěže Global Management Challenge a reprezentovali Českou republiku na mezinárodním finále v Kataru.

Přečtěte si rozhovor s Dianou Bosákovou, členkou našeho týmu, zde

07.06.2017 - Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny přijaté studenty i studenty 3. ročníků gymnázií  a středních škol na den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií FSV UK, který se uskuteční 9. června od 9:00.

Přijďte si poslechnout, co Vás čeká v bakalářském studijním programu, jaké jazyky nabízíme, jak vybrat pracovní stáže nebo proč nevynechat seznamovací kurz E-go.

V druhé části dopoledne se můžete inspirovat dojmy našich studentů z mezinárodní studentské soutěže a prohlédnout si naší budovu včetně knihovny a počítačové učebny.

Pro zájemce o magisterské studium bude připravené informační setkání s garantem programu prof. Ing. Michalem Mejstříkem CSc. a s ředitelem institutu doc. PhDr. Martinem Gregorem, Ph.D.

Pro zájemce o studium našich anglických programů Bachelor in Economics and Finance, Master in Economics and Finance a Corporate Strategy and Finance bude ve foyer připravený informační stolek a možnost konzultace s našimi vyučujícími a studenty.

Podrobný program zde

Facebook event zde

07.06.2017 - Informační setkání pro zájemce o studium Mgr. Ekonomie a finance

V rámci dne otevřených dveří v pátek 9. června jsme připravili informační setkání pro zájemce o navazující magisterské studium Ekonomie a finance.

Na setkání se dozvíte více o konkrétních specializacích, uplatnění našich absolventů a vše, co Vás bude zajímat.

Magisterské studium Vám představí garant magisterského programu prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. a ředitel institutu doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 

Kdy: 9. června od 11:15

Kde: aula 314, budova IES, Opletalova 26

Letáček ke stažení zde.

 

06.06.2017 - Výzkum našich kolegů publikován v IMF Economic Review

Naši kolegové Tomáš Havránek a Zuzana Havránková publikovali svůj článek “Do Borders Really Slash Trade? A Meta-Analysis” ve světově uznávaném časopise IMF Economic Review. Článek se zabývá metodami analýzy, které určují vliv národních hranic na obchodní tok. Autoři analyzovali 1271 odhadů efektu hranic z celkem 61 publikací.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Časopis IMF Economic Review je oficiálním vědeckým časopisem Mezinárodního měnového fondu (IMF). Časopis se věnuje publikacím vysoce kvalitního makroekonomického výzkumu. Zaměřuje se na důkladnou empirickou analýzu, která si klade za cíl oslovit široké publikum, včetně akademických pracovníků a politiků.

 K publikaci blahopřejeme!

 

31.05.2017 - Dnes: Philippe Bacchetta, University of Lausanne: The Exchange Rate as a Monetary Policy Instrument

Embassy of Switzerland and think tank IDEA would like to invite you to a public lecture by Professor Philippe Bacchetta, THE EXCHANGE RATE AS A MONETRY POLICY INSTRUMENT, followed by a panel discussion with Jan Švejnar, Tomáš Holub and Jaromír Hurník.

What do we know from the theory and what can we learn from the empirical experience of Switzerland and other countries?
Simultaneous interpretation will be provided.

When and where:
Wednesday May 31, 2017, 15:00 - 17:00
CERGE-EI, Politických vězňů 7, Prague 1

How to register: Go to http://bit.ly/menova_politika or e-mail idea@cerge-ei.cz or follow us on facebook.

IDEA participates in the Strategy AV21 activities of the Czech Academy of Science.

30.05.2017 - Budoucnost Evropy, Přednáška Jean-Claude Junckera v Karolinu

Univerzita Karlova a Zastoupení Evropské komise v České Republice si Vás dovolují pozvat na slavnostní zasedání pořádané u příležitosti návštěvy České republiky Jeho Excelence Jeana-Clauda Junckera, předsedy Evropské komise, jenž pronese projev na téma Budoucnost Evropy ve čtvrtek dne 8. června 2017 v 16:00 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Simultánní tlumočení do českého a anglického jazyka zajištěno.

Účast prosím potvrďte do 5. června 2017 na tel.: 224 491 251 nebo e-mail: rsvp@cuni.cz. Z bezpečnostních důvodů je nutná registrace, příchod je možný od 14:30 do 15:30 hodin.

16.05.2017 - Program ACCA Accelerate pro magisterské studenty

Mezinárodní profesní organizace ACCA ve spolupráci s IES nově otevírá program Accelerate pro magisterské studenty.

V rámci akreditovaného studijního programu Ekonomie a finance mají nyní všichni studenti v prvním a druhém ročníku navazujícího magisterského studia možnost využít speciální nabídku registrace do ACCA prostřednictvím zvýhodněného programu Accelerate.

Nabídka Accelerate:

 • Získejte výjimky z ACCA zkoušek F1-F3.
 • Roční členské poplatky zdarma.
 • Odstartujte svou kariéru ve financích a ukažte zaměstnavatelům Váš náskok před ostatními.
 • Ušetřete až 13 000 CZK na studijních poplatcích ACCA. 

Podmínky nabídky: 

 • Být studentem magisterského studia oboru Ekonomie a Finance.
 • Zaregistrovat se do ACCA a zaplatit registrační poplatek (79 liber).
 •  První zkoušku ACCA je třeba složit nejpozději do 12 měsíců po dokončení studia na IES.

Více informací naleznete zde

Pokud Vás nabídka zaujala nebo máte doplňující dotazy, kontaktujte prosím Davida Kopeckého na david.kopecky@accaglobal.com.

 

 

11.05.2017 - Jo Ritzen, Maastricht University: The New Economics of Higher Education

IDEA (The Institute for Democracy and Economic Analysis) would like to invite you to a public lecture THE NEW ECONOMICS OF HIGHER EDUCATION.

Higher education promotes economic development through the research, but first and foremost through the learning that leads to an increase in competencies. The policy question is how to organize higher education so that the increase in competencies is maximized. Such organization might imply differentiation between more and less research intensive universities, funding based on output measures, while university autonomy has to be the leading principle.

The key-note speaker: 
Professor Jo Ritzen (Maastricht University, UNU-Merit Graduate School of Governance)

Foreword and reflection: Jan Konvalinka (Charles University and the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences)

Accompanying comments: Daniel Münich (IDEA at CERGE-EI)

When and where:
Friday May 19, 2017 at 10 AM, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Prague 1

How to register: Go to http://bit.ly/Jo_Ritzen_IDEA or e-mail idea@cerge-ei.cz or follow us on facebook.

IDEA participates in the Strategy AV21 activities of the Czech Academy of Sciences.

10.05.2017 - Spring 2017 UNCE meeting at IES

On Friday May 12, 2017 from 12pm to 2pm the spring UNCE meeting will be held at the Institute of Economic Studies, Opletalova 26, room 105.

Schedule of presentations of the UNCE results:

 • 12:00    Tomáš Havránek (IES FSV UK)
 • 12:30    Jiří Kukačka (IES FSV UK) 
 • 13:00    Andreas Menzel (CERGE-EI)
 • 13:30    Patrick Gaulle (CERGE-EI)

   

02.05.2017 - Host: Miroslav Umlauf, AVAST Software s.r.o., Business Intelligence Director

Rádi bychom pozvali všechny studenty IES na přednášku hosta v rámci  kurzu Strategic Management JEB112.

Dalším hostem bude Miroslav Umlauf, Business Intelligence Director, AVAST Software, s.r.o. Přednáška se koná ve čtvrtek 4. května od 3:15 v učebně O314. 

29.04.2017 - Workshop DYME 2017

DYME, Joint Research Center for Dynamic Models in Economics cordially invites all to a workshop DYME 2017.

Main lecture:

Textual Sentiment and Sector-specific Reaction by prof. Wolfgang Karl Härdle

Humboldt University, Berlin

Regular lectures:

 • Jaromír Baxa: Fiscal Rules for the Czech Republic: Countercyclical Due to Errors?
 • Jan Mareš: What Determines Wealth Inequality? Bayesian Model Averaging Evidence
 • Jakub Matějů: Endogenous Asset Price Bubbles and the Credit Cycle: The Role of Monetary Policy

June 16, 2017, 10:00 – 14:00

University of Economics Prague, Winston Churchill Square 4, Room NB 169

Chair: Josef Arlt (arlt@vse.cz)

For more infrormation follow this link: dyme.vse.cz

 

27.04.2017 - Dnes: Hostující přednášející Miroslav Holan, EY

Rádi bychom pozvali všechny studenty IES na přednášku hosta v rámci kurzu Strategic Management JEB112.

Dalším hostem bude Miroslav Holan, CFA, konzultant EY v týmu Strategie. Přednáška se koná ve čtvrtek 27. dubna od 3:15 v učebně O314

 

24.04.2017 - Přísahejme na vlastní!

Vážení a milí studenti, absolventi, kolegové, přátelé a příznivci Fakulty sociálních věd,

od znovuzrození naší fakulty a imatrikulace našich prvních studentů na podzim roku 1990 uteklo již mnoho vody – když naši současní studenti přicházeli na svět, ti první nás již opouštěli jako absolventi. Čas léčil i stavěl, fakulta zmohutněla, dospěla a zmoudřela a jsme na ni právem hrdí. Něco se ale nezměnilo a zůstává. Něco, co nás všechny spojuje, co my letošní sdílíme s těmi prvními z podzimu před sedmadvaceti lety. Slibujeme a přísaháme na zapůjčené žezlo. Mnohokrát se naše fakulta pokoušela vykročit na cestu k vlastním insigniím.

A teď přišel čas. Pojďme se společně podílet na vzniku insignií Fakulty sociálních věd. Pojďme pomoci fakultě zhmotnit identitu. Přidejte se k nám, podpořte sbírku na nové insignie a buďte součástí tohoto historického okamžiku.

S poděkováním a pozdravením

Jakub Končelík, děkan FSV UK

Sbírka bude probíhá do 19. 5. 2017 na portálu HitHit. hithit.com/insignie

událost na Facebooku

Článek o průběhu sbírky si můžete přečíst zde.

 

24.04.2017 - Hyde Park: Setkání vedení fakulty s posluchači

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy zve všechny studentky a studenty na otevřené setkání s děkanem a proděkany, tentokrát na téma: "projekt rekonstrukce jinonického areálu".

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 od 15:30 v místnosti č. 1034 v areálu UK v Jinonicích.

 

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY