Mgr. Jan Žáček Ph.D. - Novinky

04.11.2021 - Mimořádná přednáška o predikčním aparátu České národní banky

Zveme vás na mimořádnou přednášku dr. Karla Musila na téma:

Forecasting and Policy Analysis System at the Czech National Bank with special focus on the g3+ model.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 17:00 online. Přednáška je organizována v rámci kurzu JEM184 New Keynesian DSGE Modelling, avšak je otevřena všem studentům a pedagogům.

Odkaz na online přednášku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVkOGU5YTgtMjAxYi00YTk2LWE1ODktNGNkZTYzNzUyNTRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%229ffd43bb-1faf-46a1-8f0b-1fb2af7413c0%22%7d

O přednášejícím: Karel Musil je mj. absolventem CERGE-EI a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Doktorát obdržel na Masarykově Univerzitě v Brně v oboru hospodářská politika. V roce 2007 nastoupil do České národní banky jako makroekonomický modelář a expert na prognózování. V letech 2009-2015 pracoval ve společnosti OGResearch, kde vedl tým zabývající se vývojem a aplikací makroekonomických modelů. Jako zástupce Mezinárodního měnového fondu se podílel na zavedení měnověpolitického režimu inflačního cílování v Kazachstánu. V roce 2015 se vrátil do Odboru makroekonomických prognóz České národní banky, jehož je od roku 2017 ředitelem. 

 

22.10.2021 - Nabídka práce v ČNB

Hledáme nové kolegyně/kolegy pro posílení týmu České národní banky zaměřeného na tvorbu makroekonomických prognóz.

Makroekonomický modelář se bude podílet na tvorbě střednědobých prognóz a makroekonomických analýz s využitím DSGE modelu.

Více informací naleznete zde: https://www.cnb.cz/DC3VyberovaRizeni/1380230-analytik-ekonomiky

Termín pro zasílání přihlášek je 31. října 2021.

Makroekonomický analytik se bude zabývat tvorbou krátkodobých prognóz pomocí ekonometrických metod a přípravou makroekonomických a datových analýz. 

Více informací naleznete zde: https://www.cnb.cz/DC3VyberovaRizeni/1540231-analytik-ekonomiky

Termín pro zasílání přihlášek je 30. listopad 2021.

 

V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit (jan.zacek(at)fsv.cuni.cz).

20.04.2020 - Apply for PhD in Economics and Finance at IES

Apply for PhD in Economics and Finance at IES! Our program allows you to work on research topics of your choice and will strengthen your quantitative and modeling skills. You will have an opportunity to continue in your Master thesis project or adopt new original research projects. 

The deadline to submit your application is 30th April, 2020

For more information consult our website for PhD applicants. 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance