prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc. - Novinky

27.08.2006 - PODZIMNÍ TERMÍN STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY Z EKONOMIE

se uskuteční 4. 10. 2006. Zkouška se skládá ze 4 částí: z obecné ekonomické teorie, dvou volitelných předmětů a posouzení předložených materiálů o stavu rozpracování disertační práce. Přihlášky ke zkoušce spolu s doporučením školitele odevzdejte do 15.9. 2006 na děkanate, kopii odevzdejte na sekretariátě IES. Materiály o stavu rozpracování disertace (celkový synopsis a hotové eseje nebo kapitoly) odevzdejte spolu s kopii přihlášky na sekretariátě.

22.05.2006 - KONKURZ NA MÍSTA V CENTRU DOKTORSKÝCH STUDIÍ IES

Děkan FSV UK vyhlásil výběrové řízení na 6 míst akademických pracovníků, inzerát byl uveřejněn v Mladé frontě dnes 9.5.2006. Jedná se o program, který má na IES FSV UK podpořit hlubší začlenění nejaktivnějších interních doktorských studentů do výzkumné a organizační činnosti IES. Nástup v červenci 2006. Kvalifikační předpoklady: ukončené ekonomické vzdělání (magistr), interní studium doktorského programu na IES, přehled publikační činnosti a dalších výsledků odborné práce, alespoň jedno akademické doporučení, osobní dotazník a ověřené kopie dokladů o vzdělání. Přihlášky zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu v tisku (tedy do 8.6.2006) personálnímu oddělení děkanátu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1. Přiložte kopii na sekretariátu IES do rukou prof. Turnovce.

26.09.2005 - Státní doktorská zkouška

Podzimní termín státní doktorské zkoušky z ekonomie byl Oborovou radou stanoven na 25. října. Přihláška je vyvěšena na uvedeném odkazu. Termín pro podání přihlášky je 14. října.

02.09.2005 - POSLEDNÍ TERMÍN ZKOUŠKY Z POLITICAL ECONOMY OF EI A Z PUBLIC CHOICE

v pondělí 19. září od 10,00 v posluchárně 206.

22.08.2005 - ZÁPIS DOKTORSKÝCH STUDENTŮ NA DĚKANÁTĚ FSV

se uskuteční ve dnech 5. a 6. září 2005. Při zápisu je třeba odevzdat roční zprávu o studiu (formulář na webové stránce IES) podepsaný školitelem. Kopii odevzdejte na sekretariatě IES, elektronickou formu uložte na vaší individuální stránce.

02.08.2005 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON REGIONAL AND URBAN MODELING

The "International Conference on Regional and Urban Modeling” will take place at the Free University of Brussels, on June 1-3, 2006. The goal of the conference is to promote and stimulate the exchange of ideas in the field of modeling techniques applied to regional and urban issues. The paper can be submitted on the conference management website: www.ecomod.org Details are available on: www.ecomod.net Deadline for abstract submissions is January 15, 2006. Deadline for submission of full papers is April 1, 2006. Main Conference Topics: Agriculture, fisheries, and rural development Data issues for regional and urban modeling Developing countries Econometric modeling Energy, environment, water, natural resources EU new member states and accession countries EU regional policies EU regional policy and the most remote regions Forecasting and projections Game theoretical modeling General equilibrium modeling GIS modeling techniques Gravity and entropy models Growth Housing, real estate, urban land use Impact and scenario analysis Income distribution, poverty analysis Infrastructure, transportation, and communication Innovation and technology Input-output modeling Investment Islands Labor markets Linkages between models Location of activities Methodological and theoretical issues Optimization models Overlapping generations modeling Population dynamics, migration and commuting Public finance, fiscal federalism, and governance Sectoral issues Tourism Trade and regional integration issues Urban issues

17.07.2005 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLICY MODELING EcoMOD2005

focused on quantitative analysis for policy and decision making in the public and private sector, took place on June 29 - July 2, 2005 in Istanbul. Program and papers for download are available on the web address http://www.ecomod.net/conferences/ecomod2005/ecomod2005.htm

17.07.2005 - THE ANNUAL 2006 CONFERENCE OF THE EUROPEAN PUBLIC CHOICE SOCIETY

will take place in Turku, Finland, between 20 and 23 April 2006. The deadline for paper submissions is 18 December 2005. Details see on web address http://congress.utu.fi/epcs2006/index.php

09.07.2005 - MALÁ OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. JINDRY KLOBÁSOVÉ

"Comparison of Capital Adequacy Requirements to Market Risks According Internal Models and Standardized Method" se uskuteční ve čtvrtek 14.7. od 14,00 hod. v posluchárně 105. Školitel prof. Mejstřík, oponenti prof. Petr Musílek a RNDr. Pavel Charamza. Předložená verze práce je k dispozici na webové stránce Jindry Klobásové (stránka IES). Doktorandi a další zájemci vítáni.

26.04.2005 - ETPM - Lecture by Visiting Professor Yasumi Matsumoto

The next meeting of doctoral seminar "Economics of Political Markets" will take place on Monday, May 2, 2005, at 15,30 in the classroom 105. Our special guest, Visiting Professor Yasumi Matsumoto presents new research results under title "IMPOSSIBILITY RESULTS IN WEAK k-SET FEASIBILITY".

26.04.2005 - INFORMACE O 7. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU

Naleznete na adrese: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm

06.04.2005 - EUROPEAN PUBLIC CHOICE SOCIETY CONFERENCE 2005

took place at University of Durham, UK, March 31-April 3 2005. Program and all presented papers are available on the webpage http://www.dur.ac.uk/john.ashworth/EPCS/

30.03.2005 - MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2005

The annual conference of the Czech Society for Operations Researc and the Czech Ecoinometric Society, will take place at the Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, September 14-16, 2005. Dead-line for extended abstracts 15. 4. 2005. Contact: hana.skalska@uhk.cz.

29.03.2005 - 4th International Workshop in Bologna

4th International Workshop “Factors, goods, externalities, institutions and mobility in Europe and beyond” organized by Department of Economics of University of Bologna, Department of Economics of University Paris I and Institute of Economic Studies of Charles University in Prague, sponsored by Europaeum, consortium of leading European universities, will take place on September 30 – October 1, 2005 at University of Bologna. The workshop is primarily focused on PhD students of economics. All papers on the conference subjects are welcome and refereed. A paper should be sent in PDF (acrobat Distiller) by May 15 to pfortunato@spbo.unibo.it Accepted papers will be notified by June 8 Call for papers and more information see on the web IES – Doctoral Programme. For further information, please contact mantovan@spbo.unibo.it

29.03.2005 - THE 11th SESSION OF PhD SEMINAR ECONOMIC THEORY OF POLITICAL MARKETS

The seminar takes place on 4 April (Monday) at 15,30 in classroom 105. Pavol Prievoznik will present the paper by Jo Thori Lind "Fractionalization and the Size of Government". By the way, Jo Thori Lind won the 2004 Young Economist Award of the European Economic Association.

27.03.2005 - NEW MASTER PROGRAMME INSTITUTIONS AND SOCIAL MECHANISMS WEBPAGE

was opened at the University of Turku, Finland. The head of the programme is a leading European scientist in the field of social choice Prof. Hannu Nurmi. The programme is of interdisciplinary nature with substantial emphasis on social choice, game theory, theories of justice and mechanism design. Description of the programme and application procedure see on the web site http:\\www.soc.utu.fi\iasm\

17.02.2005 - JARNÍ TERMÍN STÁTNÍCH DOKTORSKÝCH ZKOUŠEK A MALÝCH OBHAJOB

26. duben 2005 Přihlášky na SDZ odevzdat na děkanát, kopie na sekretariát IES. Rukopis doktorské práce pro malou obhajobu s vyjádřením školitele odevzdat nejpozději do 31. 3. 2005 na sekretariát.

10.02.2005 - SPOLEČNÝ DOKTORSKÝ SEMINÁŘ IES SPOJENÝ S MALOU OBHAJOBOU

se uskuteční v pátek 18. února od 9,00 v budově IES. Na programu: Prezentace a malá obhajoba disertačníá práce Mgr. Kateřiny KAŠOVÉ SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF HIV/AIDS IN THE SOUTHERN NAMIBIA Oponenti: Prof. Ing. L. Mlčoch, CSc., IES PhDr. L. Adamcová, CSc., VŠE Školitel: Doc. Ing. T. Cahlík, CSc., IES

16.01.2005 - EUROPEAN SCHOOL ON NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS, MAY 2005

ESNIE 2005, European School on New Institutional Economics, May 2 - 7, 2005, Corsica, France, information on webpage http://www.esnie.org Using rigorous scientific methods, New Institutional, Economics (NIE) focuses on the theoretical and empirical analysis of the economics of co-ordination device institutions, organizations and contracts, as well as on the conditions under which these devices evolve. OBJECTIVES: - To promote the use of rigorous methods to analyze the economics of institutions and organizations. - To provide researchers and decision makers with up to date synthesis on the evolutions of the research program. - To develop networking and cooperation among researchers and among thein institutions. ATTENDEES: Ph.D. students, Post-docs and researchers, in Economics Management Science, Sociology, Law and other social sciences. PROGRAM: Formal lectures will be given every morning. Each lecture is dedicated to the extensive presentation of the state of the art of the discipline on a specific applied or theoretical topic. Afternoons will be dedicated to workshops devoted either to "research questions" or "technical topics". The seminars which will be held in the second part of the afternoon, will enable the attendants to have their work discussed by specialised scholars in the field. LECTURERS: M. Aoki (Stanford U.), P. Dubois (INRA, Toulouse), M. Faure (U. of Maastricht), G. M. hodgson (U. of Herfordshire), G. Libecap (U. of Arizona), D. Martimort (U. of Toulouse), J. Nickerson (Washington U., St Louis), H. Shelanki (U. of California at Berkeley), S. Voigt (U. Kassel, Germany), P. Zac (Claremont U. and Loma Linda U.) CALENDAR: - Deadline for application: 1st of February 2005 - Notification: 22nd of February 2005 - Deadline for registration: 15th of March 2005. - ATTENDANT SELECTION: Attendants will be selected on the basis of their research program. They will present a paper that will be discussed in seminars.

12.12.2004 - ISTANBUL CONFERENCE ON POLICY MODELING (2005)

Next International Conference on Policy Modeling (EcoMod2005) will take place in Istanbul on June 29 - July 2, 2005. The goal of the conference is to promote the exchange of ideas among economists conducting quantitative analysis for policy- and decision-making in the public and private sector. The conference will cover issues related to agriculture, business cycles, developing countries, energy and environment, EU enlargement, financial markets, forecasting and projections methods, game theoretical models, general equilibrium modeling, labor market, macroeconometric modeling, microsimulation models, agent-based modeling, monetary policy, optimization models, public finance, regional modeling, sectoral issues, WTO negotiations, trade and regional integration issues. Abstracts or full papers (preferred) should be sent on conference management Web site: www.ecomod.org Details of the conference are available on: www.ecomod.net The deadline for submissions is January 15, 2005. The deadline for submission of the full version of the accepted papers is May 1, 2005. IES will look for funds to support active participation of PhD students (with accepted papers)

30.08.2004 - Zápis pro studenty doktorského studia

Zápisy doktorandů se konají v následujících termínech: 1. ročníky - pátek 3. 9., 9-12 2. a vyšší ročníky - pondělí 6. 9., 9-12 a 13-16 Náhradní termíny: 13.9. (10-12), 30.9. (9-12) a 4.10 (14-16) K zápisům musí studenti přinést školitelem (či předsedou oborové rady) podepsané hodnocení studijních povinností za uplynulý akademický rok.

08.06.2004 - SUMMER SCHOOLS FOR PhD STUDENTS

The following seven intensive and practical courses will be on offer at the EcoMod Summer School which will take place at the Brussels University, July 12-24, 2004. For details please visit www.ecomod.net. Week of July 12-17: Practical CGE Modeling with GAMS: Introductory level. Introduction to Macroeconometric Modeling with EVIEWS: Introductory level course tailored for staff developing or using small or medium size macro models. Week of July 19-24: Advanced Techniques in CGE Modeling with GAMS: Advanced level course focusing on multinational and multisectoral general equilibrium modeling with imperfect competition and intertemporal dynamics. Overlapping Generations CGE Modeling with GAMS: Advanced level course focusing on dynamic overlapping generations models used in the analysis of social security and demographic issues. Trade Policy Modeling with GAMS: Advanced level course focusing on multinational and multisectoral general equilibrium modeling with imperfect competition applied to international trade issues Macroeconometric Modeling with TROLL: Advanced level course focusing on multinational quarterly macro-econometric modeling with intertemporal dynamics. Financial Econometrics and Financial Modeling with GAUSS: Advanced level course focusing on modern techniques used in quantitative financial analysis, with the emphasis on recent advances in nonstationary stochastic modeling of asset prices and returns series. Details and online registration are available on: www.ecomod.net For further information please contact: Mr Frédéric DRAMAIS EcoMod Network Email: Frederic.Dramais@ecomod.net Tel: +32 2 650 4131 Fax: +32 2 650 4137

16.05.2004 - 2nd Jean Monnet Workshop, Prague

The 2nd edition of the Jean Monnet Workshop "Politics and Economics of European Integration & Economic Theory of Political Markets" will take place on 17-18 September at the Institute of Economic Studies. We expect to reach researchers from Charles University and other European universities, namely PhD students and scholars focused on the issues of European economics as well as on the problems of economic theory of political markets. The aim of the Workshop is to extend tradition of PhD Workshops and Summer Schools at the Institute of Economic Studies within the orientation "economic theory of political markets", and deepen contacts among different European PhD schools. Please send us a return sheet by June 30, 2004. Final papers to be delivered by email until September 10. All documents are downloadable from the above address. Address your inquiries to the organising committee: Prof. Turnovec (turnovec@mbox.fsv.cuni.cz) Dr. Gregor (gregor@mbox.fsv.cuni.cz)

Červenec 2018
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB