Detail konference

ICBEFSM 2014 : XII International Conference on Business, Economics, and Financial Sciences, Management

Typ: mezinárodní konference
Rok: 2014
Účastník: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Místo: UAE Dubai
Příspěvek: The Discriminate Analysis and Relevant Model for Mapping Export Potential
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů
Ke stažení: 2014_Mejstrik_present_Export_Mapping

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB