prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. - Konference

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY