doc. RNDr. Oldřich John CSc. - Konference

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF