prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA - Conferences

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY