doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D. - Conferences

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY