Grant detail

512-93-2495 (1993-1994) Productivity of Capital Deposits into the Agriculture and Possibilities of their increasing in accordance with linking Sectors of National Economy.

Principal investigator: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Collaborators:
Description: The project was dealing with agricultural finance. The project was conducted at the Research Institute of Agricultural Economics, Prague under the leadership of prof. Becvarova.
Participation:
Work in grant:
Web link:
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR) - participant.
End date: 12/1994
Publications:

BEČVÁŘOVÁ, Věra, FRITZOVÁ, Milada, JANDA, Karel. Model dostupnosti úvěrů garantovaných PGRLF za podmínek asymetrické informace. Research Study, VUZE, Prague, December 1994. 58 s.

JANDA, Karel in BECVAROVA, Vera et. al. Finanční trh a zemědělství. Working Paper no. 6, VUZE, Prague, 1994. 40 s. ISBN 90-901680-4-3

JANDA, Karel. Ekonometrické modelování rizika s aplikací na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Working Paper no. 8, VUZE, Prague, 1994. 38 s. ISBN 80-901680-3-5

Conferences:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY