Detail grantu

GAUK 910836 -- Rozlišování permanentních a tranzitorních spilloverů.

Řešitel: Mgr. Tomáš Křehlík M.A., Ph.D.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Mgr. Luboš Hanus
Popis: Tradiční přístup k odhadu spilloverů je použití rozkladu rozptylu chyb předpovědí z vektorové autoregrese (VAR). V našem výzkumu se zaprvé zaměřujeme na kritické zhodnocení tradiční metodologie, protože je často využívána k odhadu spilloverů na řadách volatilit, které jsou frakčně kointegrované a obsahují dlouhou pamět, a tedy nemohou být vhodně modelovány pomocí VAR metody. Provádíme tedy rozsáhlou simulační studii a ukazujeme do jaké míry je odhad spilloverů platný i za takovýchto podmínek. Zadruhé navrhujeme obecnou metodologii rozložení spilloverů na krátkodobé a dlouhodobé pomocí spektrálních metod. Navíc tuto metodu aplikujeme na dva ekonomické problémy. První aplikací je výzkum struktury spilloverů na širokém spektru finančních aktiv a její vývoj v krizi. V druhé studii ukazujeme implikace dané studie pro formování dlouhodobých a krátkodobých portfolií.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Accepted for financing in April 2014
Konec: 2016
Publikace:
Konference:

8th International Conference on Computational and Financial Econometrics

9th International Conference on Computational and Financial Econometrics

Non- and Semiparametric Volatility and Correlation Models

Second International Workshop in Financial Markets and Nonlinear Dynamics

Slovak Economic Association Meeting

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY